زندگی نامه آیة الله العظمی فقیه سبزواری

زندگی ، شخصیت ، آثار و خدمات حضرت آیة الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری (ره)

همایش ترنم وصل و تجلیل از مشاهیر سبزوار

 

 

 همایش ترنم وصل و تجلیل از مشاهیر سبزوار

اخبار فرهنگی

1-همایش ‌ ‌‌‌بـزرگداشت‌ استاد جلال الدین آشتیانی

دبیرستان و مرکز پیش‌دانشگاهی نمونه دولتی فرهنگ(منطقه‌ی 2 آموزش‌ و پرورش‌ تهران)،در اردیـبهشت 1384، هـمایشی بـرای بزرگداشت استاد سید جلال الدین آشتیانی برگزلر کرد.در این مراسم،استادان:دکتر‌ غلام حسین ابراهیمی دینانی،پروفسور سـید حسن امین،دکتر یحیی یثربی و...سخنرانی کردند.

در شماره‌ی‌ 13 و 14 حافظ،مطالبی‌ درباره‌ی‌ این استاد آوردیم و اکنون زنـدگی‌نامه و کارنامه‌ی علمی او را براساس هـمایش یـاد شده به خوانندگان تقدیم می‌داریم:

1-زندگی‌نامه‌ی استاد آشتیانی

سید جلال الدین آشتیانی در سال 1304 خورشیدی در شهر‌ آشتیان(استان مرکزی) متولد شد.وی به شیوه‌ی قدما،شروع به تلمذ و تعلم یک دوره‌ی کامل حکمت و عرفان اسلامی نزد استادان بـزرگ و سرشناس آن روزگار آیت اللّه سید ابو الحسن رفیعی‌ قزوینی،علامه‌ سید محمد حسین طباطبایی،استاد سید محمد کاظم عصار، میرزا مهدی آشتیانی،امام خمینی و...)کرد. علامه آشتیانی پس از پایان تحصیلات خویش در قم و ادامه‌ی تحصیل در نجف و قـزوین،به عـنوان‌ عضو‌ هیأت علمی دانشگاه فردوسی ساکن مشهد مقدس شد و در این شهر،حوزه‌ی درسی بی‌نظیری ترتیب داد و بیش از چهل سال به ترتیب و تعلیم طلاب و دانشجویان و فلسفه‌ پژوهان پرداخت. هم‌چنین در این سال‌ها به تـصحیح و شـرح برخی متون فلسفی و عرفانی اشتغال داشت. چراغ عمر این حکیم متأله و فرزانه،در روز سوم فروردین‌ماه 84 در‌ مشهد(در‌ هشتاد‌ سالگی)خاموش گردید.

2-کارنامه‌ی استاد آشتیانی

کارنامه‌ی‌ علمی‌ سید‌ جلال الدین آشتیانی با نگاهی به چهار حـوزه‌ی اصـلی فعالیت وی قابل شناخت است.

2-1-تصحیح:یکی از یادگارهای جاودان و قابل تحسین‌ آشتیانی،بی‌تردید‌ تصحیحات‌ گرانمایه‌ی وی از کتب و رسالات حکمای اسلامی‌ و ایرانی‌ست. عشق وصف‌ناپذیر او همراه با احساس مسؤولیت او نسبت به حکمت و عرفان اسلامی،محرک وی برای گـام نـهادن‌ در‌ راهـی‌ انصافا دشوار بود.تصحیح متون کـار هـر فـلسفه‌پژوهی نیست،بلکه نیاز به‌ علم و شناختی کافی،تبحر در فنّ،اجتهاد در آثار و البته صبر و حوصله دارد که این همه جز‌ با‌ شیدایی‌ و دلباختگی حقیقی میسّر نـمی‌گردد. تـصحیحات اسـتاد آشتیانی،آثار فلسفی و عرفانی‌ پراهمیتی‌ را به جامعه‌ی فرهنگ و انـدیشه عـرضه نمود و کتبی را در اختیار تشنگان معرفت قرار‌ داد‌ که‌ تا قبل از آن به این گنجینه دسترسی نداشتند و یا کاری‌ سخت‌ بود.بارزترین‌ نـمونه‌ی ایـن گـوشه از فعالیت آشتیانی را در مجموعه‌ی چهار جلدی منتخباتی از آثار‌ حکمای‌ ایران‌ مـی‌توان مشاهده کرد که گزیده‌یی از آثار فلسفه متأخر ایران را به همراه پاورقی‌های‌ سودمند‌ است.

2-2-شرح:استاد آشتیانی به تکرار تأکید کـرده اسـت کـه میراث حکیمان و عارفان،رموز‌ و پیچیدگی‌هایی‌ دارد که جز با شرح نمی‌توان آن‌ها را ادراک کـرد و یـا به ساحت‌ معنوی‌ آن‌ها نزدیک شد.این تفکر- که عقیده‌ی قدمائی حکمت را به یاد می‌آورد-او را‌ به‌ تـفکر‌ و تـفحص در کـتب فلاسفه،بویژه حوزه‌ی فلسفه‌ی عرفانی (مباحث ملا صدرا و پیرامون حکمت متعالیه)‌ و حوزه‌ی عـرفان نـظری یـا تصوف فلسفی (مباحث محی الدین ابن عربی)و ترجمانی‌ استوار‌ از‌ آن‌ها کشاند.حاصل این تعمق حـکیمانه،شرح‌های ارجـمند و گـره‌گشایی‌ست که بر روی کتاب‌های حکمی،از سوی وی‌ تألیف‌ و منتشر شده است.برای مثال،شرح فصوص الحکم ابـن عـربی آشتیانی، مرجعی‌ست که از‌ نظر‌ و استفاده‌ی هر پژوهشگر و طلبه‌یی در این وادی می‌گذرد. همین‌طور،شرح فلسفه‌ی مـعاد جـسمانی مـلا صدرا،شرح‌ آثاری‌ از حکمای مکتب اصفهان،سید حیدر آملی و...به‌هرحال حق یک شارح متون قدیمی،از‌ جـهت‌ بـازنویسی و تفسیر سالم آن‌ها قابل انکار‌ نیست‌ و مرحوم آشتیانی این حق را به گردن‌ جـویندگان‌ و دوسـتداران حـکمت اسلامی داراست.

2-3-تألیف:تألیفات انگشت شمار استاد آشتیانی وجه دیگری از‌ کارنامه‌ی‌ درخشان اوست که در ارتباط‌ و همگرایی بـا‌ دو‌ حـوزه‌ی‌ پیشین آفریده شده است. کتاب‌های هستی‌ از‌ نظر فلسفه و عرفان، شرح حال و آرای فـلسفی مـلا صـدرا، نقدی‌ بر‌ تهافت الفلاسفه‌ی غزالی از دسته‌ی تألیفات‌ ارزشمند استاد است که‌ به‌ منزله‌ی ره‌آورد وی از سـیر‌ وسـیاحت‌ و حـکمت و فلسفه و عرفان اسلامی می‌باشد.

2-4-تعلیم:علامه آشتیانی مؤسس حوزه‌ی متأخر‌ حکمت‌ و عرفان در مشهد مـقدس‌ اسـت(البته‌ این‌ بدان معنی نیست‌ که‌ شاگردان ایشان تنها در‌ مشهد‌ هستند).در حوزه‌ی درس وی که قدمت آن به چهل سـال مـی‌رسد،خیل عظیمی از دوستداران‌ حکمت‌ از حوزه و دانشگاه شرکت کرده‌اند‌ که‌ برخی از‌ آن‌ها‌ از‌ خارج از کـشور بـه‌ این حلقه وارد شده‌اند،هم‌چون ویلیام چیتیک و کریستین بـونو.وی در حـوزه‌ی درس خـود متونی از‌ حکمت‌ و عرفان اسلامی،خصوصا از منابع ملا‌ صـدرا‌ و ایـن‌ عربی‌ را درس می‌داد.‌ آشتیانی‌ در بخش تعلیمی فعالیت‌های خود بیش از هر چیزی بر فهم اسـرار و غـایت علمی سخنان‌ حکیمان‌ تأکید‌ داشـته است.

 

3-اندیشه‌های اسـتاد آشتیانی

به‌طور خـلاصه،آرا و انـدیشه‌های‌ سـید‌ جلال‌ الدین‌ آشتیانی‌ را در موارد ذیل مـی‌توان یافت:

-ردّ شـدید تفکیک(دیدگاهی که بین کاوش‌های عقلی و شریعت جدایی بنیادین قائل است)و اعتقاد بـه پیـوند جوهری دین و فلسفه؛

-عرفان‌ را روح حکمت و فلسفه‌ی اسـلامی می‌دانست؛

-تلاشی تخصصی در جمع مـیان انـدیشه‌های ملا صدرا و ابن عربی و بـه‌طور خـلاصه طرح مکتبی عقلانی و اشراقی داشت؛

-فلسفه‌ی مورد علاقه‌ و تأکید وی، فلسفه‌یی‌ست حاصل از تلفیق شـهود و انـدیشه و هم‌چنین عرفان مقبول وی مبتنی بـر عـقل است؛

-تـکیه و تأکید بر لوازم احـیای سـنّت فلسفی و عرفانی اسلام؛

تأکید‌ بـر تـلمذ به شیوه‌ی سنّتی برای آموزش بهتر و کار آمدتر حکمت و فلسفه‌ی اسلامی؛

-توجه وافر به شـرح و تـحلیل انتقادی متون‌ فلسفی‌ و عرفانی برای رمـز گـشایی‌ بیش‌تر‌ و طـرح مـعانی نـاب و بکر؛

-تأکید بر«حکمت الهی»به عـنوان یگانه مکتب و مرام فکری و فلسفی که التقاطی از عقل و معنویت و شرع‌ است.

2-جشن نجاهمین سال انجمن‌ ادبی‌ کمال

انـجمن ادبـی کمال به مدیریت کمال زین الدیـن،اخیرا پنـجاهمین سـال تـأسیس خـود را در فرهنگسرای هنر(ارسباران)در تـهران جـشن گرفت.در این مراسم،انبوهی از استادان،شاعران،نویسندگان و رؤسای انجمن‌های ادبی شرکت داشتند(و‌ به‌ ترتیب حرف الفبا)دکترها:سید حسن امین،حسین بـاهر،حسین بـهزادی انـدوهجردی،محسن فرشاد و مهدی ماحوزی و نیز رؤسای انجمن‌های ادبـی(از جـمله سـرهنگ حـمیدی شـیرازی،محمد بـاقر صدرا،غلام حسین قرشی و سرهنگ وزیری)سخنرانی کردند. هم‌چنین‌ تعداد‌ زیادی از‌ شاعران معاصر به شعر خوانی پرداختند.

سه سال پیش،چهل سخنرانی که در طول سالیان در انجمن ادبی‌ کمال توسط چهل اسـتاد ارائه شده بود،با عنوان چهل گفتار از‌ چهل‌ استاد‌ به ویراستاری سید حسن امین به چاپ رسید.فهرست عناوین مقالات و نام سخنرانان عبارتند از: لزوم بررسی ‌‌ادبیات‌ امروز ایران/دکتر محمد استعلامی؛سنگ‌های آسمانی و برخورد آن‌ها بـا زمـین:نگرانی‌های یک ایرانی مقیم‌ امریکا‌ برای‌ آینده‌ی جهان/ دکتر کاظم امیدوار؛انطباق خداشناسی جدید با قرآن/زنده‌یاد استاد سید علینقی امین؛ نقدی بر‌ فهرست مقالات فارسی«ایرج افشار»/پروفسور سید حسن امین؛ادبیات شنیداری و نـقش تـبلیغاتی آن/پروفسور سید‌ حسن امین؛نکته‌یی از تاریخ‌ بیهقی/‌ دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی؛پایگاه شعر و ادب در اسلام و ایران/دکتر حسین باهر؛خواجوی کرمانی/دکتر حسین بهزادی اندوهجردی؛نقش اندیشه در هویت انـسان/دکتر مـحمد پارسا؛شیفتگی سیف فرغانی به سـعدی؛محمد رضـا تبریزی شیرازی؛قلب‌ در طب و ادب/دکتر توکل؛ روش ترکیبی(سنتیک)مولانا/علامه محمد تقی جعفری؛نگاهی گذرا بر شعر غنایی/دکتر اسماعیل حاکمی؛شعر جاودانی/دکتر مهدی حمیدی شیرازی؛ ده‌نامه‌نویسی/دکتر علی اکبر خان مـحمدی؛ بـداهه نوازی/مهندس همایون خرم؛تأثیر تـمدن ایـران‌ در‌ عرب و اسلام؛زنده‌یاد استاد عباس خلیلی؛پژوهشی در هنر و تعبیر سعدی و حافظ از آن/دکتر ابو تراب رازانی؛ آذربایجان،بخشی از ایران است/دکتر عنایت اللّه رضا؛شعر در آثار بازمانده‌ی زبان فارسی‌ باستان/دکتر‌ جمال رضایی؛یا مرده‌اند یا تأثیر گفتار را از دسـت دادهـ‌اند/ استاد زین العابدین رهنما؛نظامی گنجه‌ای/ دکتر برات زنجانی؛ادیب الممالک فراهانی/ استاد کمال زین العابدین؛بحثی درباره‌ی زیبایی/دکتر عیسی سپهبدی؛کیفیت تحولات‌ ادبی/دکتر‌ ضیاء الدین سجادی؛ جلوه‌های شعر فارسی/دکتر شاه حسینی؛ غدیر خـم/حسن صـدر؛ابو الحسن جـلوه/ سید حسین طباطبایی اردستانی؛آرتروز/ پروفسور محمد فرجاد؛متافیزیک استقرایی و مکاشفه‌ای/دکتر محسن فرشاد؛درباره‌ی تشبیهات و استعارات حافظ/دکتر‌ خسرو‌ فرشیدورد؛انجمن‌های‌ ادبـی/استاد غلام حسین قرشی؛در پیرامون‌ هنر/دکتر‌ میر‌ جلال الدین کزاری؛جرم‌شناسی/دکتر مهدی کـی‌نیا؛قلمرو طـنز/دکتر جـواد مجابی؛میرزا بدیع سری:شاعر نابینا/دکتر مدرسی؛دکتر قاسم غنی در اندیشه و گفتار و کردار/استاد محمد‌ علی‌ مولوی؛احوال‌ و آثار آیت اللّه سید عـلینقی ‌ ‌امـین/استاد احمد‌ نیکو‌ همت؛پیوند پیک‌خانه و پیکه/دکتر ضیاء الدین هاجری؛خط،کتیبه و مجسمه/ رکن الدین همایون فرخ.

3-همایش تـرنّم وصـل و تـجلیل از مشاهیر‌ سبزوار

موسی‌ الرضا گلدانی،دبیر همایش ترنّم وصل،در مقدمه‌ی نشریه‌ی این همایش نوشته‌ است که:

«بر آن شـدیم تا به بهانه‌ی این همایش، نگاهی هرچند گذرا بر مشاهیر و فرهیختگان دیار‌ سـربداران،سرزمین‌ اندیشه‌ و ادب، خاستگاه مـردمی عـالم دوست و عالم‌پرور داشته باشیم،و نیز‌ به‌ حکم:آب دریا را اگر نتوان کشید/هم به قدر تشنگی باید چشید، سعی بر آن داشتیم تا‌ هر‌ آن‌چه‌ در حیطه‌ی نظر و نگاه اندک ما بود،به شرح این مـختصر تقدیم‌ داریم.ولی‌ زمان‌ فرصت آن را به ما نداد تا شرح حال همه‌ی بزرگوارانی را که در‌ این‌ سامان،رسالت‌ انسانی و همت عالمانه‌ی خویش را در مقام ترویج علم و معرفت به جای‌ آورده‌اند،به‌ رشته‌ی تحریر درآورده و در این مجلّد جـای دهـیم.لذا،باشد تا شمایان در گامی‌ فراتر‌ از‌ آن‌چه به شرح این مجموعه تقدیم می‌گردد،کاستی‌ها را جبران و حق را به جای‌ آورید.»

در این همایش که در دانشگاه تربیت معلم سبزوار برگزار شد و نیز‌ در‌ همایش‌ دیگری در 27 اردیبهشت 1384(سالروز درگـذشت زنـده‌یاد آیت اللّه سید علینقی امین)، از شخصیت‌های فرهنگی‌ فراوانی‌ که در قرن سیزدهم و چهاردهم هجری از خطه‌ی بیهق برخاسته‌اند،تجلیل به‌ عمل‌ آمد.هرچند‌ معرفی بعضی خالی از تسامحی نیست،

(به تصویر صفحه مراجعه شود) نشسته از راست:غلام رضـا کـبیری؛حسین‌ شهسوارانی؛باستان‌ پاریزی؛امین؛سیروس‌ مهدوی

سیاهه‌ی اینان عینا از نشریه‌ی همایش ترنّم وصل،نقل می‌شود:

«حاج ملا‌ هادی‌ سبزواری(اسرار)؛ فیلسئف،عارف،شاعر و اصولی.دارای بیش از 27 اثر.از جمله:شرح منظومه،شرح دعای جوشن کبیر،اسرار الحکم،دیوان اشعار.

میرزا‌ ابراهیم‌ وثوق الحکمای سبزواری؛ عـارف و حـکیم.آثار:شرح دعـای عدیله،شرح گلشن راز،شرح صحیفه‌ی سـجادیه‌ و...

مـلا داود قـاضی‌زاده‌ی صدخروی؛آثار: شرح حماسه‌ی بدیعیه‌ داودیه،تصحیح‌ ابو‌ الفتح و...

ملا اسماعیل دولت‌آبادی سبزواری؛ عارف‌ و واعظ.آثار:کتاب الملائکه، کتاب الانسان،بدایع الاخبار،مجمع النورین.

سید حسن امین الشـریعه؛شاعر و نـویسنده،آثار:اخلاق امـینی،‌ مصالح‌ الصالحین،کشکول امینی و دیوان.

میرزا‌ محمد‌ باقر شریعتمدار؛فقیه.آثار:‌ شـهاب‌ المـبین،ضیاء‌ البصر.

حاج شیخ محمد علی فاضل‌ صدخروی؛‌ نویسنده.آثار:شرح دعای عرفه.

میرزا فضل اللّه بدایع نگار؛نویسنده و شاعر.آثار:بدایع الاشعار تاریخ‌ مشهد.

حاج میرزا محمد حـسن بـقراط التـولیه؛‌ طبیب و ادیب.آثار:قوانین الصحه،‌ علاج‌ الامراض،ضیاء العنین و...

تجلی سبزواری؛مورّخ‌ و نویسنده.آثار: ارمـغان تجلی،نیاز تجلی،تجددنامه،تاریخ انقلاب خراسان،طالب‌نامه و...

میرزا حسین علوی آزاد منجیری؛عالم و سیاستمدار‌ و نویسنده.آثار:فلسفه،تفسیر آیه‌ی نور،تفسیر آیه‌ی‌ خلافت،حاشیه‌ بر‌ رسایل انصاری و...

شـیخ‌ مـحمد ابـراهیم اسراری؛شاعر و عارف.آثار:شرح‌ دعای کمیل،رساله در معانی و بیان،شرح دعای ابو حمزه،دیوان اشعار و...

شـیخ ولی اللّهـ‌ اسراری؛امام‌ جماعت و نویسنده.آثار:یکتاپرستی،گنجینه‌ی اسرار، گنجینه‌ی صفات‌ و...

ابو الفیض‌ مهدی‌ حکیمی(ضیاء‌ الحق)؛ شاعر.آثار:دیوان غزلیات.

سید‌ محمد مهدی عـلوی العـریضی؛ نـویسنده و محقق.دارای 9 اثر.از جمله: خیر التحف،نابغه العراق،تاریخ طوس و...

میرزا‌ حسین فقیه سبزواری؛مجتهد و فـقیه.آثار:هدایت الانـام،تقریرات‌ فـقه‌ و اصول،مناسک‌ حج‌ و...

سید عبد‌ اللّه‌ برهان؛خطیب و شاعر.آثار: حقیقت الا بداع،الکواکب الاسعد،دیوان اشعار.

ضیاء الحق ناوی؛طبیب و شـاعر.آثار: ارمـغان نوروز.

مـحمد‌ علی‌ حسام‌ الشریعه؛مورّخ و شاعر. آثار:مرآة التواریخ،میزان العقاید،دیوان اشعار.

محمد‌ بن‌ حبیب‌ فریومدی؛مفسر.آثار:‌ الجدید‌ فی تـفسیر قـرآن المجید، مهذب الاحکام و...

شیخ الرئیس هاشم میرزا افسر؛شاعر و سیاستمدار و رییس اولین انجمن ادبـی ایـران. آثـار:دیوان اشعار.

سید محمد باقر عربشاهی؛شاعر.دارای هفت‌ اثر،از جمله:الحکمت و الادب، سرمایه‌ی سخن،الدین و الادب و...

سید علینقی امین؛محقق و نـویسنده. دارای 19 اثـر،از جمله:خداشناسی و اعتقادات،شرح دعای کمیل،جلوه‌ی حق، چشمه‌ی خورشید،تاریخ سبزوار و...

سید عبد الاعلی‌ موسوی‌ سـبزواری؛ مـرجع تـقلید.دارای 15 اثر،از جمله: تهذیب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام(در 30 جلد).

میر سید علی سپهر؛شاعر و موسیقیدان. آثار:دیوان اشعار.

پروفـسور احـمد شفائی؛نویسنده و محقق.آثار:قوانین تیر،آیین‌نامه‌ی‌ تیر،‌ خدمات صحرایی،مبانی علمی و دستوری و زبان فارسی و...

حسین مـروجی؛خطیب و نـویسنده.بیش از 300 خـطبه در چهار زبان مختلف و دیوان اشعار‌ و...

قاسم غنی؛حکیم و طبیب.دارای 16‌ اثر،از‌ جمله:تاریخ تصوف در ایران،تاریخ عصر حافظ،احوال و آثـار ابـن سـینا، یادداشت‌های غنی(در 12 جلد)و...

محمد تقی شریعتی؛محقق و مفسر. بیش‌تر از 13 اثر،از آن‌ جمله:تفسیر‌ نوین، فـایده و لزومـ‌ دین،تأثیر‌ هنرهای مسلمین، مبانی اقتصاد اسلامی و...

علی شریعتی؛دارای بالغ بر 80 اثر،از جمله:تاریخ ادیان،ابوذر،هبوط،کویر، مسؤولیت شیعه بـودن و...

در 27 اردیـبهشت 1384(سالگرد درگذشت استاد علینقی امین)نیز مراسم گسترده‌یی در جهت‌ تجلیل‌ از رجال علمی و مـشاهیر ادبـی سبزوار در آن شهر برگزار شد ژکه سخنرانان اصـلی آن آیـت اللّه سـید محم امین(سرپرست حوزه‌ی علمیه‌ی مسجد خاتم الانـبیاء تـهرانپارس)،دکتر محمد علوی مقدم(استاد‌ ادبیات‌ دانشگاه فردوسی‌ مشهد)،حجت الاسلام ابراهیمی (امام جمعه‌ی سبزوار)،محمد عـلی مـحمدی (رییس سابق آموزش و پرورش سبزوار و مـدیر اجـرایی‌ حوزه‌ی عـلمیه‌ی شـهرستان سبزوار)بودند.

4-در انـجمن ادبی مازندران

روز هشتم اردیبهشت 1384،به‌ دعوت‌ اسـتاد‌ حـسین شهسوارانی(قاضی اسبق دیوان عالی کشور و نویسنده‌ی توانا)همراه استاد دکتر محمد ابراهیم بـاستانی پاریـزی به مازنران ‌‌رفتیم‌ و در انجمن ادبی مـازندران (به ریاست شاعر پیـش‌کسوت آقـای غلام رضا کبیری)شرکت‌ کردیم.طی‌ سـه‌ روز،بـه دیدار نویسندگان،پژوهشگران، ادیبان و شاعران شهرهای مختلف این استان رسیدیم،که در فصل‌نامه‌ی اباختر(به مدیریت‌ سـیروس مـهدوی)و هفت‌نامه‌ی زرخیر(به سردبیری علی صـمدی)بازتاب یـافت.یکی از هـم‌سفران ما،آقای شهداد (رضـا)فاضلی‌ طـی نامه‌یی به استاد‌ حـسین‌ شـهسوارانی این سفر را چنین توصیف کرده‌اند:

«سه روز 8 و 9 و 10 اردیبهشت 84، که در شهر زیبا و با صفای ساری و در میان اعـضای مـحترم خاندان آن‌ بزرگوار و نیز شرف حـضور در جـمع فرهیختگان و ادبـاء و شـعرا و خـدمتگزاران فرهنگ و ادب و هنر مازندران مـیهمان شما بودم،جزو بهترین ایام زندگی من بود و طعم بهره‌وری‌ و بهره‌مندی از محضر خداوندان علم و ادب را چشیدم، کـه چـه خطّه و آب و خاک پربار و فاضل و عالم و ادیـب و شـاعر و هـنرپروری اسـت «سـاری»،مخصوصا که‌ با‌ طـعم و بـوی اراک و چاشنی خاندان پرافتخار شهسوارانی‌های اراک نیز ممزوج و مخلوط شده باشد.

عرض سلام و ادب دارم به محضر کلیه‌ی اعضای فرهیخته‌ی«انجمن ادبـی مـازندران»که در‌ دو‌ مـجلس در حضور پرفیض آن بزرگواران مفتخر بودم و حظّ وافـر بـردم و بـسیار تـحت تـأثیر قـرار گرفتم. عرض سلام و تشکر به حضور همکار ادیب و ارجمند و بزرگوارم‌ جناب‌ آقای سیروس مهدوی که موجب‌ افتخار‌ جامعه‌ی‌ سردفتران ایران می‌باشند.از کلیه‌ی مجموعه‌ی اعضای محترم انجمن ادبـی و فرهنگی مازندران،مرکز مطالعات فرهنگی مازندران و اعضای خاندان معظم شهسوارانی صمیمانه‌ دعوت‌ می‌نمایم‌ که افتخار میزبانی خود را در شهرستان خوانسار‌ به‌ من و همشهریان عنایت فرمایند.»

هم‌چنین،یکی از اعضای انجمن ادبی مازندران،آقای حجت اللّه حیدری سـوادکوهی،یکی از پرسـش و پاسخ‌های‌ مطرح‌ در‌ نشستی در آن انجمن ادبی را به نظم درآورده‌اند که‌ اکنون آن را باهم می‌خوانیم:

...انجمن از شهر ساری بار بست‌ رفت باغ شهسوارانی نشست‌ در حضور میهمانانی‌ متین‌ ‌ اوستادان:باستانیّ‌ و امین‌ کرد کار شعر خـوانی را شـروع‌ با نشاط و شادمانی‌ و خضوع‌ بعدِ شعر و ساز و آواز حلال‌ شد زمان نوبتِ طرح سؤال‌ یک نفر‌ از‌ دوستان‌ نازنین‌ گفت من دارم سؤالی از امین؛ داده بودی در خـلال یـک‌ اثر ‌ بین‌ ملا هادی و حـافظ نـظر گفته بودی شعر حافظ برتر است‌ علم ملا هادی‌ از‌ حافظ‌ سر است‌ این نظر باشد به زعمت معتبر یا که دادی بعد تغییر نظر...؟ ‌ گـفت:امین‌ البـته در حین سخن‌ این‌چنین دادم نـظر آن روز مـن‌ احتمالا اشتباهی کرده‌ام‌ ‌ عذر‌ خواخم‌ گر گناهی کرده‌ام‌ لیک این ملاّی اهل سبزوار بود از دانشوران نامدار شاعری وارسته‌ و شیرین‌سخن‌ هم به مکتب شاخص و استادِ فن‌ مردِ علم و منطق و فقه‌ و کـلام‌ اوسـتادی نخبه در دانش تمام‌ مرد بحث و فحص و تدریس و قلم‌ مکتبش‌ پُر‌ از رجالِ محترم‌ داشت شاگردانِ دانا و فهیم‌ هر یکی استاد و صاحب‌ نام‌ شد در فضیلت شهره‌ی ایّام شد از کتاب و دفتر و شعر و سخن‌ مـکتب‌ و شـاگرد‌ و درسِ عـلم و فن‌ می‌توان گفت این حکیم سبزوار داشت در‌ دانش‌ مقام و اعتبار جمله می‌گفتند این فرزانه‌مرد باشد اندر دانـشِ ایام فرد فضل او را دیگران‌ کردند‌ نقل‌ مردمی فرزانه،اهل علم و عقل‌ خـواجه شـاگردی بـه عهد خود نداشت‌ ‌ بذرِ‌ فضلی جز به دیوانش نکاشت‌ آن‌چه می‌دانیم‌ از‌ احوال‌ او از زبانِ اوست وز اقوال او ‌ شعر‌ حـافظ ‌ ‌رفـت تا عرش برین‌ بر جناب خواجه صدها آفرین‌ خواجه را تنها‌ همین‌ دیوان بـُوَد ارزش هـر بـیت‌ آن‌ صد کان‌ بُوَد ‌ فضلِ‌ ملاّ را خلایق گفته‌اند با نظرها‌ با‌ سلایق گفته‌اند فضل مـلاّ نقل شد از این و آن‌ هم ستودندش‌ به‌ دانش دیگران‌ مرد شعر و حکمت‌ و دیـن و خدا ‌ بود‌ ملاّ هـادیِ بـی‌ادعا او نبالید‌ از‌ خود و آثارِ خود حکمن و ملاّیی و اشعار خود زین جهت دادم‌ من‌ آن روز این نظر گر‌ خطایی‌ کردم‌ از من گذر ‌ چون‌ شنیدم این سخن‌ها از‌ امین‌ ‌ از دل و جان گفتم او را آفرین‌ زه به این فرهنگ و اخـلاص‌ و ادب‌ گر امین جز این کند‌ باشد‌ عجب‌ دیده‌ام‌ در‌ خود‌ شکستن‌ها،جمال‌ این تواضع نازنین،یعنی‌ کمال‌ این میان آموختم درسی ثمین‌ از جناب پروفسور دکتر امین

5-انجمن خیریه‌ی شمال شرق تهران؛(به‌ قلم:دکتر‌ کریم متحدان)

در 13 اردیبهشت‌ماه 1384،در«انـجمن‌ خـیریه‌ی‌ شمال‌ شرق‌ تهران:پرورشگاه‌ محمودیه»،جلسه‌ی هیأت مدیره‌ با‌ حضور آقایان دکتر لئالی،دکتر سعادت،مدیحی، تاج‌بخش،بلورچی و یوسفی تشکیل گردید.

پس از گزارش مسائل جاری،از رجال‌ نیکوکاری‌ مانند‌ مرحومان استاد سید علینقی امین،جمال اخوی،حسن مخبر‌ فرهمند،‌ شـمشیری‌ و دیـگر‌ بزرگان‌ و بزرگوارانی که از بنیان‌گذاران این انجمن خیریه و پرورشگاه بودند،قدردانی به عمل آمد.

پایان مقاله

منبع  :

 

مجله حفظ ، شماره 15 ، خرداد 1384


برچسب‌ها: فقیه سبزوار, مشاهیر سبزوار
+ نوشته شده در  یکشنبه سوم آبان ۱۳۹۴ساعت 2:6  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

آشنایی با محله های قدیمی سبزوار

 
سبزوار نیوز/ اکثر محله های قدیمی سبزوار مربوط به دوره قاجار است

سبزوار نیوز/ باستان شناس میراث فرهنگی سبزوار گفت: آن چیزی ما از سبزوار می شناسیم کالبدی است که از چند عنصر شار یا شارستان،کهندژ یا ارگ، صواد، بیاز، ربض و برج و بارو و خندق تشکیل شده مجموعه اینها شهر را شکل می دهد.

محمد عبدالله زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری محلی سبزوار نیوز گفت: شار یا شارستان دارای کاربری های  متفاوت تجاری، مسکونی، اقتصادی بوده با توجه به این موضوع بازار شاهرگ اصلی شهر بوده است شهر سبزوار به صورت مستعطیل شکل  است که طول آن از سمت شمال به جنوب  و عرض آن در جهت شرق به غرب است هندسه یا فنداسیون انتخاب شده برای شهر به جهت برقراری خوب از اقلیم بوده است.

وی افزود: در نتیجه مشاهده می شود که گذرها و محله های شهر در جهت شمال به جنوب هستند که تشکیل خط لبه یا آسمانه می دادند که در خط لبه، گذرها سایه اندازی را ایجاد می کرده که مردم طرف صبح از شرق و بعد از ظهر از غرب گذر تردد می کردند و ظهر هنگام که گرمای هوا شدت می گرفت بازار سرپوش بوده و از هوای مطلوب بازار استفاده می کردند.

عبدالله زاده در مورد محله های قدیمی سبزوار اظهار کگرد:  "محله نقابشک"  که در حقیقت نه آب اشک است جزء محله های قدیمی محسوب می شود که در اکثر متون تاریخی از آن یاد می شود این محله به لحاظ جای دادن منزل عظیمیان که قدمت آن به دوره تیموری برمی گردد جزء بافت تاریخی شهر سبزوار است

نامگذاری محله نقابشک براساس وجود منابع طبیعی و فرهنگی بوده است  قنات صفاحیه از قنات های پرآب این محله بوده "اشک" یکی از واحدهای اندازه گیری آب است به همین لحاظ این محله به نه آب اشک معروف شده است .

وی بیان کرد: بازار اصلی بیهق نیز از گذرهای قدیمی است تمامی محله ها از بازار قابل دسترسی بود متاسفانه در سال 1316 زمانی که واژه ای به نام شهرداری نبود وزارت داخلی تصمیم به اجرای طرح تفصیلی کردند تا شهر را از حالت سنتی خارج سازند این وزارت که اجراهای صلیبی شکل داشت  دو محور شمال، جنوب و شرق به غرب را شامل می شد که این محورها درست در بازار سبزوار بود که ان را تخریب کردند و اسم این محور را به نام خیابان بیهق تغییر دادند .

باستان شناس میراث فرهنگی سبزوار ادمه داد: محور شرق به غرب این بازار از دروازه نیشابور یا پست تلگراف فعلی و محور شمال و جنوب آن از دروازه ارگ یا باغ ملی تا دروازه سبریز شروع می شد در این دو محور طرح صلیبی شکل اجرا شد که خانه ها مانند شطرنج پشت به پشت با گذرهای اصلی و فرعی به خیابان بیهق ختم می شد.

وی در مورد محله سرسنگ نیز گفت: این محله، محل دهانه فرهنگ یا مظهر قنات سرسنگ بوده و به لحاظ اینکه تخته سنگ بزرگی بر دهن فرح قرار داشت نام سرسنگ به خود گرفته است سرسنگ به کوچه گود انبار در خیابان رضوی و مدرس است در این محله دو بنای تاریخی مسجد و آب انبار قرار دارد قدمت این محله به حداقل 200 سال قبل برمی گردد

عبدالله زاده ثانی اضافه کرد: بافت هر شهر کمیتی پویا و متغیر است که سیما ان در نقل و انتقال حکومت و فرهنگ ها در حال تغییر است ورود تکنولوژی و فناوری یکی از عوامل اصلی در تغییر سیمای بافت است مغایرت نیاز مردم امروز با نیاز گذشته از دیگر دلایل تغییر سیمای بافت است با توجه به این موراد  سیمای محله تغییر یافته و معماری با مصالح امروز با همان درون گرا بودجود آورده است.

این کارشناس خبره سبزواری گفت: تاریخ استفاده از حوض، کاریز و قنات در سبزوار به 60 سال گذشته بر می گردد بعد از ورود تکنولوژی آب رسانی آب انبارها کم کم جای خود را به فناوری روز دادند البته تغییر اقلیم منطقه و خشکسالی ها سبب خشک شدن تعدادی از قنات ها و کاریزها شد و برخی نیز تبدیل به پساًب های شهری شدند بعد از توسعه شهری سبزوا و ساخت و سازهای شهری فاضلاب های به قنات ها متصل شد و بسیاری از کاریزها از بین رفت و به فراموشی سپرده شد.

عبدالله زاده افزود: محله گودانبار واقع در خیابان بیهق در کنار مسجد پامنار نیز از دیگر محله های قدیمی است مشهور است در هنگام حمله مغول و قتل و عام خونریزی در گودی کوچه صورت گرفته که انباری از خون را بوجود اورده است از این محله و محله آقا موسوم  به کوچه نه بام  از آثار ماندگار دوره قاجار مشاهیر بزرگی چون دکتر قاسم غنی سرآمد ادبیات ایران در دوره معاصر و مرحوم آیت ا... عبدالاعلی سبزواری، آیت ا... فقیه سبزواری پرورش یافته است.

محله قربت ها یا به نام امروزی آن کوی گلستان از دیگر محله های کهن شهر بیهق است اکثر مشاغلی سنتی سبزوار که در گذشته از رونق اقتصادی زیادی برخوردار بود هم اکنون در این محله وجود دارد اقلیم سبزورا به صورت دشت و کوهستان باعث شده این شغل ها دوام داشته باشد از یکر  سود عدم اجرا مکانیزه آبیاری و کشاورزی و از سوی دیگر عدم صنعتی شدن دامپروری باعث شده شغل هایی از جمله خراطی، آهنگری رنگرزی، نجاری و .. به حیات خود ادامه دهند.

وی بیان کرد: معماری بافت این کوی نشان می دهد که این محله مربوط به دوره قاجار است اما طبق روایت متون تاریخی قدمت کوی گلستان  به قرن 7 و 8 هجری برمی گردد.

عبدالله زاده اظهار کرد: محله زرگرها در جنوب و محله پادرخت در شرق میدان اسرار از دیگر محله های تاریخی منطقه است قدمت این محله به 500 سال قبل بر می گردد علت نامگذاری محله به پادرخت، وجود درخت کهنسال بوده که بنا به دلایلی نه چندان مشخص قبل از بین می رود.

وی با بیان اینکه اولین محله سبزوار  در قصبه بیرون از برج و باروی فعلی شهرو قدیمی ترین مکان نیز به تپه دامغانی ها در خیابان جهاد بر می گردد افزود: اگر بخواهیم سبزوار را به لحاظ ریشه های حیات انسانی بررسی کینم اولین شکل گیری ان در هزار چهارم میلاد(دوره مس سنگی) شروع شده بعد به محله قصبه(شهر) بر می گردد سبزوار به کرارات توسط مهاجمان  مورد هجوم غارتگران چون حمله افغان ها، مغول، ایلخانان و .....  قرار می گرفته و بارها تخریب و دوباره ساخته شده و باید بگویم سبزوار در طول تاریخ ققنوس وارد سر از خاکستر خویش سر برآورده است .

باستان شناس میراث فرهنگی سبزوار در خصوص محله کلاه فرنگی نیز از دیگر محله های قدیمی شمال شهر گفت: در این محله اکثر افرادی که کلاه های گرد موسوم به کلاه فرنگی داشتند در این کوی زندگی می کردند و برگرفته شده از معماری های متاثر از فرنگ است نورگیرهایی مشهور به کلاه فرنگی در این محله زیاد بوده است طبق مطالعاتی که بر بافت انجام شده معماری مربوط به دوره قاجار است .

وی سراچه قنبرسیاه ، الداغی ها، محله ارگ، سروستان، صفائیه،عیدگاه و ... را از دیگر محله های به جا مانده از دوران قبل بیان کرد و گفتک این محله ها حکایت از گردشگری و نوستالوژی خاطرات است که دگرگونی و رشد و ارتقایی که در شهر رخ داده جای جای این اسامی خاطراتی در میراث معنوی است که قابل بررسی است .

عبدالله زاده افزود: سبزوار به لحاظ میراث تاریخی یک شهر گردشگری است سالیانه میلیون ها زائر از این مسیر در حال گذر هستند بسیاری از شهروندان و مسافرین از قدمت تاریخی بسیاری از بناهای تاریخی غافل هستند بزرگان و مشاهیر زیادی از جمله آیت ا... حاج ملاهادی،  واعظ کاشفی، آیت ا... سیادتی، دکتر غنی و ... در همین محله های قدیمی تربیت شده اند پیشنهاد می شود محله های قدیمی که در طول تاریخ سبزوار تاکنون دچار تغییر شده اند هویت بخشی شوند. و نام مفاخر و شهدای محله بازگو شود تا ریشه تاریخی شهر حفظ شود.

سبزوار نیوز

 


برچسب‌ها: فقیه سبزواری, سبزوار, محله های قدیمی سبزوار
+ نوشته شده در  یکشنبه دهم خرداد ۱۳۹۴ساعت 19:15  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

تصاویر منتشر نشده از پدر دکتر علی شریعتی ، شاگرد مرحوم فقیه سبزواری

محمدتقی مزینانی (شریعتی) هستم. پدرم مرحوم شیخ محمود جدّم مرحوم آخوند ملاقربانعلی از شاگردان برجسته مرحوم حاج ملاهادی سبزواری حکیم و فیلسوف شهیر شرق و ممتاز عصر خویش می‌باشد.
بنام خدای تعالی، نام این بنده محمدتقی نام خانوادگیم مزینانی شهرت شریعتی است. پدرم مرحوم شیخ محمود جدّم مرحوم آخوند ملاقربانعلی از شاگردان برجسته مرحوم حاج ملاهادی سبزواری حکیم و فیلسوف شهیر شرق و ممتاز عصر خویش می‌باشد. طائفه مادری اینجانب نیز از روحانیون و سادات صحیح‌النسب حسنی هستند. 
همه قبیله من عالمان دین بودند. حدود یک قرن مناصب دینی و ریاست روحانی آن حدود که از توابع قابل توجه و ممتاز سبزوار است و در گذشته به جهاتی که مجال بیانش نیست موقعیت بسیار مهمی داشته با پدران و اقوام من بوده است و هم‌اکنون آثار تهذیب و تربیت و تعلیم و تزکیه آنها در میان اهالی آنجا محسوس و مشهود است و شکر خدا را که آن نیکمردان با همت جز عمل صالح ذخیره‌ای و غیر از نام نیک یادگاری از خود نگذاشتند
.
 

این بنده تقریباً در سال یکهزار و دویست و هشتاد و شش 1286 شمسی در مزینان متولد شده‌ام. خواندن و نوشتن را در مکاتب محل آموختم و مقدمات صرف و نحو را در مدرسه مزینان و نزد مرحوم پدرم فرا گرفتم. چون دو برادرم در مشهد مشغول تحصیل بودند، پدرم با حسن ظن که به هوش و استعداد من داشت و آینده درخشانی را برایم پیش‌بینی می‌کرد آن توانائی مالی را در خود نمی‌دید که مرا هم به مشهد بفرستد ولی اصرار و الحاح متوالی و شدید من که گاهی به گریه و زاری می‌کشید آن مرحوم را راضی کرد و در سن چهارده یا پانزده سالگی با هشتاد ریال خرج سفر حرکت نموده و بعد از نه روز با گاری مسافری وارد این شهر شدم و به تحصیل پرداختم. خوب به خاطر دارم که نخستین بار که می‌توانستم برای آینده خود فکر کنم و اولین امید و آرزوئی که در مغز کوچکم وارد شد این بود که مبلّغ دینی شوم. با ورود به مشهد این آرزو قوّت یافت تا به حدّ عشق رسید و از همان اوقات نیک دریافته بودم که برای یک نفر مبلّغ حسابی، مقدم بر هر چیز ادبیات و منطق قوی لازم است و از اساتید هم شنیدم که ابتدا پایه تحصیلات را محکم کنید و پایه علوم دینی ادبیات عربست. از این جهت من به این قسمت توجه کامل کردم و کتب ادبی را با دقت زیاد می‌آموختم. بطوری که هر کتابی را بعد از خواندن درس می‌دادم و نوع آقایان طلّاب اغلب کتاب‌های درسی را تا آخر به درس نمی‌روند و بعضی کتب را به کلّی نمی‌خوانند. ولی من جمیع آنها را از ابتدا تا انتها می‌خواندم و هیچ کتابی را هم ترک نمی‌کردم. حتی وسواس در من پیدا شده بود که برای حصول اطمینان دو بار درس می‌گرفتم و از جمله حاشیه ملاعبدالّه ولآلی و قسمتی از منفی و مطول را دو بار و هر کدام را نزد دو استاد خوانده‌ام و این امر عادی شد که به کتب غیرادبی نیز سرایت کرد. چنانچه مکاسب محترمه را خدمت مرحوم آقای حاج میرزاحسن ارتضاء رحمة‌اله علیه و بعد از اول تا آخر تمام مکاسب را در محضر حضرت آیت‌اله فقیه سبزواری مد ظله آموختم و بعد از تکمیل ادبیات یعنی تعلّم جمیع کتب درس ادبی به فقه و اصول و فلسفه پرداخته آنها را نیز نزد اساتید فن درس گرفتم ولی ادبیات را رها ننموده بلکه همواره کتب ادب و منطق را تدریس می‌کردم. 
ایام تعطیل به درس تفسیر و اعتقادات و مقامات حریری و خلاصة‌الحساب شیخ بهائی و الهیات قدیم می‌رفتم در اینجا وظیفه خود می‌دانیم که اسم مبارک بعضی اساتید خود را که حق بزرگی بر من دارند یاد کنم تا حق‌ناشناسی نکرده باشم. از اموات، مرحوم ادیب نیشابوری مرحوم حاجی محقق مدرس نوغانی مرحوم آقا میرزا ابوالقاسم الهی مرحوم آقا میرزا مهدی ابن مرحوم آقا بزرگ حکیم مرحوم آقا میرزا مهدی اصفهانی و مرحوم آقا شیخ محمدرضا زنجانی و مرحوم ارتضاء که مذکور شد رضوان‌اله علیهم و از احیاء آقایان ادیب نیشابوری و حاج‌شیخ محمود حلبی و حاج میرزا احمد مدرس یزدی و حاج‌شیخ کاظم دهقانی و حاج‌شیخ هاشم مدرس قزوینی و آیت‌اله فقیه سبزواری مدّ ظلهم العالی و از محضر بسیاری از دانشمندان و علما و حجج اسلام و آیات الهی استفاده‌های فراوانی برده‌ام که خداوند به همه‌شان از اسلام جزای فراوان مرحمت فرماید
.

باری چنانچه قبلاً گفتم از آغاز امر تبلیغ و تعلیم عشق زیادی داشتم و چون در این کشور ستمدیده اوضاع ناگوار پیش آمد که دستگاه روحانیت برچیده گشت و تبلیغ و تدریس معارف دین تعطیل و مجامع نذهبی ممنوع گردید و از طرفی از حیث معاش بعد از فوت پدرم در مضیقه عجیب افتاده بودم و ضمناً باید اعتراف کنم که ارتزاق از طریق مشاغل دینی را هم از همان ابتدا نمی‌پسندیدم و نوکری دولت را حتی‌الامکان نمی‌خواستم بپذیرم روی همه این جهات با حقوق بسیار بسیار ناچیزی ساعات درسی در مدارس ملی قبول کردم تا هم قوت لایموتی بدست آورن و هم بمقدار اندکی وسیله ترویج و تبلیغ داشته باشم. خدماتی را که در بحبوحه دیکتاتوری و سختگیری‌های شگفت‌انگیز و پاپوش‌سازی‌های شهربانی برای این سنخ مطالب و متروک شدن مذاکرات دینی و مورد تمسخر و استهزا شدن این سخنان و گوینده آنها اینجانب در کلاس‌ها و مدارس و میان طبقه دانش‌آموز انجام داده‌ام و مقالاتی که در این خصوص نوشته‌ام مبحث جداگانه‌ای می‌خواهد. از 1320 که اوضاع این کشور مختل گردید و بحران اقتصادی روزافزون و توجه مردم به فرهنگ کم شد و مدارس بی‌رونق گشت. مدارس ملی که با شهریه دانش‌آموزان اداره می‌شد به وضع بدی درآمد شدائد زندگی برای این بنده ظاقتفرسا شد. علاوه بر ضیق معاش و دست‌تنگی فوق‌العاده تبلیغات مسموم بیگان به ویژه حملات ناروا به اساس مذهب و ملیت و توهین به مقدسات دینی و مفاخر ملی که روزبه‌روز شدیدتر می‌شد و رسمیت مذهب محبوب و استقلال میهن عزیزمان را تهدید می‌کرد از هر چیز بیشتر مرا ناراحت می‌کرد بالاخص بعد از آنکه به حکم ضرورت از یک مدرسه ملی که از طرف مدیر نجیب آن همه امور آن باستثناء قسمت مالی‌اش به من واگذار شده بود به مدارس دولتی منتقل گردیدم در این شغل جدید من در اقلیت محض بودم و یکی دو ساعت درس در هر کلاس نمی‌توانست در برابر بیست و هشت ساعت دروس دیگران افکار و عقائد دانش‌آموزان را صیانت کند علیهذا من مجبور شدم برای محصلین علاقمند به مذهب جلسات دیگری داشته باشم که برای القاء مطالب مورد احتیاج مجال بیشتری باشد.

ضمناً این نکته را نمی‌توانم صرفنظر کنم که قبل از 1320 در موقع نان یک من سی شاهی و قند یک من یک تومان و یازده ریال از حقوق رسمی و کلاس‌های شبانه و درس خارج ماهانه تقریباً دویست تا دویست‌وپنجاه و احیاناً تا سیصد تومان درآمد داشتم. بدیهی است این مبلغ کاملاً زندگی ساده مرا به خوبی اداره می‌کرد. از 1320 به بعد که سطح زندگی منظم بالا می‌رفت درآمد من منحصر به ماهیانه هشتصد ریال حقوق مدرسه و درآمد چند درس خارج شد. با شروع مجالس تبلیغی و احتیاج به مطالعه زیاد درس‌های خارج‌ام به کلی تعطیل گردید تا در 23 به ماهی 1110 یکصد و یازده تومان بدون رعایت سوابق چندین ساله خدمات فرهنگیم استخدام گردیدم. در این اوقات و سنوات و قبل و بعد آن به خاطر دارید که نان تا یک من شش تومان و قند تا یک من چهل و پنجاه و حتی شصت تومان ترقی کرد. در این اوقات علاوه بر 22 ساعت درس در هفته در مدارس دولتی هفته‌ای 8 ساعت در دبیرستان‌های ملی درس می‌دادم و مجموعاً در برابر ماهی دویست تومان تمام ساعات روز را پس از چندین سال خدمت درس می‌دادم. درس خارج را بکلی تعطیل نمودم و غیر اوقاتی که در مدرسه بودم بقیه اوقات حتی ظهرهای گرم تابستان به مطالعه کتب و کسب اطلاعات لازم صرف می‌شد تا در شب‌های دوره با استدلال بتوانم از انجراف افکار جوانان جلوگیری و آنان را به صراط مستقیم دین رهنمایی نمایم. همین جلسات مقدمه تشکیل کانون نشر حقایق اسلامی گردید. علاوه بر خدمات لسانی و بیانی آنچه تا کنون از آثار قلمی این بنده به طبع رسیده است از این قرار است:

1- تاثیر هنرهای مسلمین بویژه ایرانیان در صنایع اروپا  مقالاتی است که قسمت اولش ترجمه است و در روزنامه آزادی درج می‌شد و جداگانه به طبع رسید.

2- اصول عقاید و اخلاق تربیتی  نخستین کتابی است که نام دین و مذهب و اخلاق اسلامی را در بین دانش‌آموزان احیاء نمود و آنها را به این امور آشنا ساخت. فعلاً جزء کتب درس ابتدائی است و قریب به ده مرتبه تا کنون چاپ خورد.

3- اصول عقاید شریعتی  حاوی یک دوره اصول دین و مذهب با استدلال و جامع و مختصر برای دبیرستانها جزو کتب درسی است و چند بار چاپ شده.

4- شرعیات شریعتی  فروع دین ساده و جامع و مختصر با اشاره به حکمت هر یک از آنها با قسمتی از اخلاقیات اسلامی و ترجمه چند آیه در معارف و اخلاق جزو کتب درسی است و چند مرتبه به طبع رسیده است.

5- عباسه خواهر هارون یا خواری بر مکیان ترجمه از عباسه اخت الرشید یکی از حَلَقات دوره تاریخ جرجی زیدان مصری دارنده و مؤسس مجله الهلال این کتاب نماینده روش اخلاقی و منش سیاسی خلفا عباسی و آینه عبرتی از بی‌وفائی‌های روزگار است.

6- کارنامه کانون دارای مقدمه‌ای نسبتاً جالبی است که کارمندان کانون چاپ نموده‌اند.

7- فائده و لزوم دین سخنرانی‌های مسلسلی است که در رادیو مشهد در پیرامون موضوع مذکور ایراد شد و به همت برادران کانون به طبع رسیده است.


منبع: سایت مشرق

برچسب‌ها: فقیه سبزواری, شاگردان فقیه سبزواری, استاد محمد تقی شریعتی
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم فروردین ۱۳۹۳ساعت 19:30  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

مفاخر سبزوار

شهر سبزوار که در طول تاریخ طولانی خود همواره یکی از شهرهای مهم خراسان و قطب های فرهنگی کشور محسوب می شده است ، به ویژه در دوران اسلامی ، با قرار گرفتن در ردیف 4 شهر پایگاه شیعیان در ایران ، از نقش مهمی در گسترش فرهنگ دینی در کشور به ویژه در خطه خراسان برخوردار بوده است.

در ادامه این گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه با استفاده از تعدادی از کتب ومنابع تاریخی و پژوهشی به معرفی چند تن از دانشمندان و علمای دینی دارالمومنین سبزوار می پردازد :
1- آیت الله العظمی سیدعبدالاعلی سبزواری : از اعاظم فقهای عصر حاضر به شمار می رفت که مرجعّیت عامه داشته و جامع علوم قرآنی ، تفسیری ، فقهی ، اصولی ، کلامی و حکمی و اهل عرفان عملی و حافظ کل قرآن کریم و حدیث شناس بزرگ زمان بود.
وی همچنین بر روایات ائمه هدی (ع) اشراف کامل داشت وتمام عمرش را وقف اعتلای فرهنگ غنی اسلامی به ویژه فقاهت نموده و ده ها اثر ارزشمند علمی و . . . .


برچسب‌ها: سبزوار, مفاخرسبزوار, فقیه سبزوار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 14:48  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

یادنامه‌ای از دکتر احمد سیادتی ، بنیان‌گذار طب عفونی کودکان

 

سبزوار، مهرنیا - دکتر سیداحمد سیادتی چهره ماندگار، بنیان گذار طب عفونی کودکان در ایران، از شاگردان دکتر محمد قریب و رئیس شورای عالی نظام پزشکی کشور، پس از یک سال بیماری در سن ۷۴ سالگی در دیار غریب درگذشت کسی که کرسی ریاست مرکز تحقیقات عفونی اطفال برای همیشه به نام او نام گذاری شد.

دکتر سیادتی که برای ادامه درمان بیماری اش (سرطان خون) به کشور آمریکا سفر کرده بود شنبه شب ۲۹ دی ماه گذشته در ایالت دالاس آمریکا چشم از جهان فروبست.دکتر سیداحمد سیادتی در سال ۱۳۱۳ در خانواده ای معتقد و متدین در شهر سبزوار متولد شد.

وی تحصیلات خود را از مدرسه دانش سبزوار با مدیریت مرحوم حاج شیخ حسن داورزنی آغاز کرد و پس از آن که دوران ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند تحصیل خود در دوران دبیرستان را در مشهد مقدس ادامه داد و . . . .


برچسب‌ها: بستگان مرحوم فقیه سبزواری, دکتر احمد سیادتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 13:28  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

آیة الله العظمی حاج میرزا حسن سیادتی ، پسر عموی مرحوم آیة الله العظمی فقیه سبزواری

(ملیت : ایرانی قرن : 14)

(1385 -1299 ق)، عالم دینى و مجتهد.

وى از سادات حسینى بود كه در قریه‏ى ایزى از محال سبزوار در خانواده‏اى باتقوا به دنیا آمد. قرآن و كتب فارسى و مقدارى صرف و نحو را در همان جا خواند، سپس براى ادامه‏ى تحصیل به سبزوار رفت و در مدرسه‏ى فصیحیه تا مدت بیست سال به تصحیل پرداخت. از جمله اساتیدش آیت‏اللَّه حاج میرزا حسین علوى سیزوارى و عمویش، آقا میرزا موسى، پدر آیت‏اللَّه حاج میرزا حسین فقیه سبزوارى، و آقا میرزا اسماعیل مشهور به افتخارالحكماء شاگرد علامه و حكیم سبزوارى را مى‏توان نام برد. پس از آن به تدریس پرداخت و دو دوره «رسائل» و «مكاسب» را درس گفت. در 1337 ق به نجف اشرف سفر كرد و مدت شانزده سال در آنجا از محضر آیت‏اللَّه آقا سید ابوالحسن اصفهانى و . . .


برچسب‌ها: بستگان مرحوم فقیه سبزواری, آیة الله العظمی حاج میرزا حسن سیادتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه هجدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 12:57  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

معرفی جامع و کلی از شهرستان سبزوار

 

شهرستان سبزواردر غربی ترین حد استان خراسان بزرگ و رضوی واقع گردیده است. در حقیقت وقتی از طریق استان سمنان و از سمت تهران قصد ورود به شرق کشور و مشخصا استان خراسان را داریم ناگزیر بایستی از شهرستان سبزوار بگذریم.این شهرستان سبزواردر غربی ترین حد استان خراسان بزرگ و رضوی واقع گردیده است. در حقیقت وقتی از طریق استان سمنان و از سمت تهران قصد ورود به شرق کشور و مشخصا استان خراسان را داریم ناگزیر بایستی از شهرستان سبزوار بگذریم.این شهرستان با قرار گرفتن در استراتوژیک ترین موقعیت در منطقه وکریدور شرق به غرب و شمال به جنوب ،و نیز واقع شدن در مسیر کهن جاده ابریشم غرب کشوررا به شرق و جنوب کشور را به شمال متصل مینماید. از اینرو سبزوار بلحاظ برخورداری از پتانسیلهای ویژه علمی ،فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد دارای جایگاه ممتازی میباشد. این شهرستان با دارا بودن بیش از 500 هزار نفر سکنه بعد از مرکز استان پر جمعیت ترین شهرآن می باشد .بلحاظ کشاورزی بعد از مرکز مشهد همراه با تربت حیدریه در رتبه دوم قرار دارد .نام بزرگانی از مفاخر این مرزوبوم که در این دیار چشم به جهان گشوده ،و زیسته اند همچون -اسرار سبزواری - آیة الله العظمی فقیه سبزواری - محمد تقی و علی شریعتی مزینانی، ابولفضل بیهقی کاشفی،دکتر علوی مقدم،از چهره های ماندگار و ...


برچسب‌ها: معرفی جامع و کلی از شهرستان سبزوار, سبزوار
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 16:55  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

نکوداشت مفاخر سبزوار از سوی مسئولان

 

معاون استاندار خراسان رضوی وفرماندار ویژه شهرستان سبزوار در مصاحبه ای اختصاصی با واحد سایت و نشریه نکوداشت ملی استاد حمید سبزواری تاریخ دقیق برگزاری این مراسم را 20 تیرماه 91 و در ایام مبارک ماه شعبان اعلام کرد.
قاسم شعبانی عطار که ریاست این نکوداشت ملی را برعهده دارد در این گفتگو استاد سبزواری را به عنوان یک چهره شناخته ملی دانست که همه ملت ایران به خصوص رزمندگان و کسانی که در جریان انقلاب اسلامی در تظاهرات های گوناگون شرکت می کردند ، خاطرات شیرینی از سروده های حماسی و شورآفرین وی دارند.
وی به توجهات خاص مقام معظم رهبری وحضرت امام خمینی (ره) به شعر و هنر حمید سبزواری اشاره کرد و گفت مقدمه نویسی مقام حضرت آیت الله خامنه ای بر کتاب شعر حمید سبزواری یکی از افتخارات مهم این شاعر انقلابی است که . . . .


برچسب‌ها: فقیه سبزواری, مفاخر سبزوار, نکوداشت
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۲ساعت 20:3  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار ، شهری است که سرمایه های قرانی ارزشمندی دارد

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی : سبزوار شهری است که سرمایه های قرآنی ارزشمندی دارد

مدیرکل اوقاف خراسان رضوی : سبزوار شهری است که سرمایه های قرآنی ارزشمندی دارد

دارالمومنین سبزوار در آخرین روزهای پاییز 91 خود را برای میزبانی از بزرگترین رویداد قرآنی استان خراسان رضوی در سال جاری آماده می کند.
به گزارش مجله اینترنتی اسرارنامه برگزاری مرحله نهایی سی وپنجمین دوره از مسابقات استانی قرآن کریم در سبزوار ، رویداد فرخنده ای است که در تاریخ های 27 آذر الی 1 دی ماه سال جاری ، بیش از 600 نفر از دست اندرکاران و فعالان امور قرآنی را از سرتاسر استان در خطه سربداران گرد هم می آورد تا در بزرگترین رویداد قرآنی امسال خراسان رضوی شرکت کنند.
شهرستان سبزوار به لطف برخورداری از امکانات متعدد زیرساختی و فرهنگی همه ساله میزبان برگزاری تعداد زیادی همایش و جشنواره های علمی ، مذهبی ، فرهنگی و هنری در سطح ملی ، استانی و منطقه ای است.
یکی از توانمندی های فرهنگی سبزوار برخورداری این شهر از شمار زیادی از نخبگان و دانشمندان علوم قرآنی و دینی در گذشته و امروز است.
این همان موضوعی است که مد نظر مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی نیز قرار گرفته است به طوری که وی اخیراً در یک محفل اداری در سبزوار که . . . .


برچسب‌ها: فقیه سبزواری, سبزوار, مشاهیر قرانی سبزوار, اوقاف خراسان رضوی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم مهر ۱۳۹۲ساعت 22:0  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

استاد محمد تقی شریعتی پدر دکتر علی شریعتی ، شاگرد محضر مرحوم آیة الله فقیه سبزواری

 

به مناسبت بیست و ششمین سالگرد درگذشت استاد محمدتقی شریعتی

نام محمدتقی شریعتی در همان سالی در صفحه روزگار ثبت شد که مهدی بازرگان دیده به جهان گشود؛یک سال پس از صدور فرمان مشروطه. محمد تقی شریعتی در سال ۱۲۸۶ ش. در مزینان سبزوار متولد شد. پدرش شیخ محمود و پدربزرگش آخوند ملا قربانعلی از شاگردان ملا هادی سبزواری محسوب می شود. استار محمدتقی را خیلی ها با نام فرزندش دکتر علی شریعتی می شناسند اما  . . . . .


برچسب‌ها: فقیه سبزواری, محمدتقی شریعتی, دکتر علی شریعتی
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر ۱۳۹۲ساعت 23:50  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

نامداران سبزوار

 
 نامداران سبزوار
ابن امین سبزواری : سيدعلينقي امين فرزند ميرسيدحسن امين الشريعه سبزواري، مشهور به امين، متخلصبه ابن امين، از علما، دانشمندان، شاعران و نويسندگان معروفمعاصر ايران است.  امين، بسال 1297شمسي، در سبزوار متولدشد.
ابوالقاسم بیهقی  : او پدر علی‌بن زید بیهقی ، ابن فندق ، صاحب "تاریخ بیهق" ، شارح "النهج" است. ابوالقاسم بیهقی از مشایخ ابن شهر آشوب مازندرانی بوده است. از آثار او: "حلیهٔ‌الاشراف"؛ "لباب‌الالباب"؛ "حدائق‌الحدائق"؛ "مفتاح باب‌الاصول".
امیر شاهی سبزواری : .مشهورترین شاعر سبزوار.. امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, خطاط, نقاش, موسیقیدان و شاعر, متخلص به شاهی، از غزلسرایان معروف شیعه قرن خود بود و ظاهراً در شاعری, استاد عبدالرحمان جامی بوده است.اودر سبزوار به دنیا آمد . امیر آق ملك امیر شاهی سبزواری, , فرزند جمال‌الدین فیروزكوهی است. نیاكانش از امرای سربداری و خود خواهرزاده خواجه علی مؤید سربداری بود.علت اشتهار شاعر به امیر به همین سبب و انتخاب تخلص شاهی هم ظاهراً به این دلیل است.وی در طلب علم و ادب به هرات رفت ودر خدمت شاهزاده بایسنقر منصب تقرب و ندیمی یافت. بعد از مدتی از او رنجیده شد واز هرات به سبزوار رفت و در آنجا به كشاورزی پرداخت. در اواخر عمر برای نقاشی كوشـــــــــك گل افشان كه بابر میرزا در استرآباد ساخته بود, به آنجا رفت و همان جــــــــــــــــا درگذشت ( 857 ه ق ). جنازه اورا به سبزوار انتقال دادند و در خانقاه مربوط به نیاكانش به خاك سپردند
خواجه شمس الدين  :   از وزراء بنام ايران است كه در بسط و نشر علم و عمران و آبادي خدمات شايان تحسين انجام داده و از نويسندگان و شعراي عاليقدر بشمار مي رود . شمس الدين محمد صاحب ديوان جويني مدت 22سال از طرف اباقاخان پسر هولاكو سمت وزارت داشت و برادرش عطاملك جويني مدت 24سال فرمانرواي بغداد و عراق عرب بود
شیخ الرئیس افسر : متخلّص به افسر، ملقب به شيخ الرئيس، از ادبا، رجال و شاعران مشهور چهاردهم هجري قمري پسر نورالله‌ ميرزاي‌ جناب‌ و نوة فتحعلى‌شاه‌ قاجار، اديب‌، شاعر، روحانى‌ و از رجال‌ سياسى‌ سرشناس‌ عهد قاجار و پهلوي‌. او در زادگاه‌ خود، سبزوار، به‌ كسب‌ دانشهاي‌ مقدماتى‌ منطق‌، معانى‌ و بيان‌، بديع‌ و رياضيات‌ پرداخت‌. بخشى‌ از مقدمات‌ علم‌ را نزد پدرش‌ كه‌ ديپلمة دارالفنون‌، و آشنا به‌ زبان‌ فرانسه‌ و فن‌ تلگراف‌ بود، فرا گرفت‌. منطق‌ و كلام‌ را در محضر حاج‌ ميرزاحسن‌ حكيم‌، شاگرد و داماد حاجى‌ ملاهادي‌ سبزواري‌، رياضى‌ و فلسفه‌ را در خدمت‌ محمداسماعيل‌ افتخار الحكما، و فقه‌ و اصول‌ را نزد حاجى‌ ميرزا حسين‌ مجتهد سبزواري‌ آموخت‌.
اشرف سبزواری : ميرزامحسن اشرفزاده سبزواري فرزند ميرزاابوالقاسم اشرف الواعظين، مشهور و متخلّص به اشرف، از علما و شاعران نامي قرن چهاردهم هجري قمري بود. او، بسال 1272شمسي، در سبزوار متولد شد.
عبدالرزاق بغایری : متولد 1248 در سبزوار: استاد ریاضی و مهندسی در دارالفنون. وی از پیشگامان علم نقشه برداری و جغرافیا در ایران بود. تعیین خطوط مرزی و نقشه برداری از مرزهای ایران برای اولین بار، تهییهٔ اولین نقشهٔ تهران و ابداع قطب نمای قبله نما از کارهای شاخص اوست. از کارهای او ترسیم نقشهٔ ایران، تعیین «انحراف قبله»، تهیه «نقشهٔ پنج قارهٔ عالم»، «نقشهٔ تهران» و ساختن قطب‌نمای قبله‌نمارا می‌توان نام برد: کتب  اصول علم جغرافیا، معرفةالقبله و  ما مهندس داریم ، از تألیفات اوست
آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری : مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق (  آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق) سوم رمضان 1309 ه‍ . ق در شهر سامرا به دنیا آمد و در سال 1318 ه‍ . ق همراه پدر خود آیت ‌الله میرزا موسی به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت . وی در سال 1326 ه‍ . ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی ، میرزا محمد باقر مدرس رضوی ، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری ، حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد ، علم آموخت .
امین‌الشریعه سبزواری :  میر سید حسن امین‌الشریعه سبزواری (سبزوار ۱۲۴۷ – گرگان ۱۳۱۸ ش) از مشاهیر، علما و فضلا و ادبای شیعی در اواخر قاجاریه، پدرش میر سید محمد امین الحکماء از شاگردان حاج ملاهادی سبزواری بود. وی پدر سید علی نقی امین است .
آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری : مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق (  آیت ‌الله حاج میرزا حسین سبزواری مشهور به " فقیه سبزواری " ، فرزند آیت‌ الله میرزا موسی (1265-1337 ه‍ . ق) سوم رمضان 1309 ه‍ . ق در شهر سامرا به دنیا آمد و در سال 1318 ه‍ . ق همراه پدر خود آیت ‌الله میرزا موسی به سبزوار رفت و در آنجا به تحصیل علوم دینی پرداخت . وی در سال 1326 ه‍ . ق برای ادامه تحصیل وارد مشهد شد و در مدرسه فاضلخان حجره گرفت و از محضر دانشورانی چون حاج شیخ حسن برسی ، میرزا محمد باقر مدرس رضوی ، میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری ، حاج میرزا حسین از شاگردان میرزای شیرازی و حاج میرزا اسماعیل مجتهد ، علم آموخت .
پير شمس الدين سبزواري  :   پير شمس الدين سبزواري درحدود 570 هجري قمري درسبزوار متولد شد . .پدرش از مبلغين اسماعيلي و گماشته امام قاسم شاه اسماعيل بود .بنابراين پير شمس از كودكي تحت تعليمات فلسفي و مذهبي اسماعيليه قرار گرفت و در سفرهاي پدر به بدخشان وتبت همراه وي بود . وي پس از وفات پدر ،از سوي امام اسماعيلي بعنوان «حجت» منصوب شدو براي تبليغ به سند وهند اعزام گرديد. آنجا فعاليت هاي تبليغي بسيار وسيعي رادر ايالات وسيع هند و تبت و مناطق ديگر به راه انداخت و بسياري از مردم را به مذهب اسماعيلي در آورد. اصلي ترين عامل موفقيت پير شمس الدين گرايش هاي صوفيانه و اشعار هندي وي بود كه مردم را به خود جذب مي كرد. او در سال 757 هجري قمري درگذشت
آغنه دوست یا آقا دوست   :  فاطمه خاتون فرزند درويش قيام سبزواري مشهور به آغنه دوست و آقا دوست، از فضلا و بلاغين و از زنان اديب و شاعره گمنام سبزوار .
ابوالبركات سبزواری  : مجدالدين ابوالبركات فضل بن علي بن فضل بن طاهر بيهقي، مشهور به ابوالبركات، از مشاهير ادبا و شعراي قرن ششم هجري قمري .
محقق سبزواری : ملا محمدباقر سبزواری فرزند مؤمن، مشهور به ”محقق سبزواری“ و ”صاحب ذخیره“ بسال 1017هجري قمري در سبزوار متولد شد.
آیت الله حاج سید جواد فقیه سبزواری :  فرزند حضرت آیة الله العظمی حاج سید میـرزا حسین فقیه سبزواری.رهايي سبزواري : ( 1042 ه – ق ) از شاعران قرن يازدهم هجري قمري و معاصر تقي اوحدي صاحب كتاب عرفات العاشقين . رازی سبزواری : ( 928 ه – ق) مولانا رازي سبزواري، ازشعراي خوش سخن قرن دهم هجري قمري .رضاسبزواری  : ( 856  ه – ق ) شرف الدين سبزواري، متخلص و مشهور به رضا از سادات سبزوار و از شاعران و بزرگان قرن نهم هجري قمري .خضر سبزواري  :  از شاعران قرن نهم هجري و معاصر با سلطان حسين ميرزا بايقرا .
آیت ا.. شیخ عبدالحمید بلاغی :ایشان در سال 1324شمسی در روستای فشتنق از توابع شهرستان سبزوار دیده به جهان گشودند . در دوران کودکی به بیماری لاعلاجی مبتلا می گردند وپزشکان آن زمان از وی قطع امید می کنند ناگهان دستی از غیب برون می آید وسیدی بزرگوار،بدون کسب اجازه از والدینشان وبدون هیچگونه دعوتی، بر سر بالینشان حاضر می گردد و دعایی می کند و ایشان شفا می یابند و اهالی آن روستا تاکنون آن سید نورانی را ندیده اند وقبل از آن هم وی را ندیده بودند.او در دوران کودکی خود مانند دیگر هم سن هایش نبود وکمتر به بازی می پرداخت.
برای پدر و مادر احترامی خاص قائل بود وطبق توصیه وسفارش پدربزرگوارش به تحصیل علم ودانش پرداخت ومجاهدتی عظیم در طلب علم آغاز نمود و با همه ارادتی که به پدر و مادرش داشت از سن ده سالگی جهت کسب علم به شهر سبزوار عزیمت نمود وپس تحصیلات مقدماتی بعد از سه سال به مشهد مقدس در حریم امام رضا (ع)  به مدت 10 سال به ادامه تحصیل پرداخت .
اما چون عطش علمی ایشان سیراب نمی گشت تمام سختی ها و مشقت های راه ودوری از خانواده را به جان خرید و جهت کسب علم و ادامه تحصیل به عراق عزیمت نمود. وی در اول ذی الحجه سال 1428 هجری قمری در سن 63 سالگی به رحمت ایزدی پیوست.
ابوالحسن‌ محمد بن‌ حسين‌ بن‌ حسن‌ بيهقى‌ سبزوارى :   معروف‌ به‌ قطب‌ الدين‌ كيدرى‌ از نويسندگان‌ پركار قرن‌ ششم‌ هجرى‌ و شاگردنصيرالدين‌ ابوطالب‌ عبدالله طوسى‌، مشهور به‌ نصيرالدين‌ طوسى .
علامه حاج ميرزا حسن سبزواري  :  شهید علامه حاج میرزا حسن سبزواری از پرچمداران دین و مشاهیر رجال شیعه بوده است كه بسال 1255 هجري قمري، در سبزوار به دنیا آمد .
سيدجعفر سبزواري :  مشهور به زاهد، از علما و دانشمندان عصر قاجاريه بود. او، داراي مراتب علمي و عملي بود و از غايت زهد به زاهد، شهرت داشت. زاهد، هر سه روز يك ختم قرآن مي فرمود و از بزرگان سبزوار بود.
زينتي سبزواري : ( 937 ه – ق )  از شاعران نامي قرن دهم هجري قمري . زينتي، بعلت كثرت سكونت در بدخشان، به بدخشاني نيز شهرت دارد.
شریعتمدار سبزواری :   1226 ) آیة الله حاج میرزا ابراهیم شریعتمدار، فرزند حاج میرزا اسماعیل از نواده های مرحوم میرزا مهدی (شهید ثالث) است.
حالی سبزواری :   937 ه ق   دوست محمد سبزواري، متخلص به حالي، ملقّب به قصيده خوان، از شعراي مشهورقرن دهم هجري قمري و معاصر با سلطان حسين بايقرا
حاج شیخ ولی ا.. اسراری  :  حاج شيخ محمد سبزواري فرزند حاج شيخ محمدابراهيم مدرس ا:سرار سبزواري ملقب و مشهور به حاج شيخ ولي الله اسراری و متخلص به اسراری، ازعلما، دانشمندان و شعراي نامي قرن چهاردهم هجري قمري .
ادیب سبزواری  : ( 1278 ) فيض الله فرزند ذبيح الله سبزواري، متخلص و مشهور به اديب، از اديبان، فاضلان و شاعران معاصر ايران .
حاج سيد عبدالله اشراقی سبزواری :   متخلص و مشهور به اشراقی از شاعران معاصر ايران .
حاج شيخ محمداعتماد : ملقّب به اعتمادالاسلام و مشهور به اعتماد از ادبا و خطبا و شاعران معاصر .
علي اعتمادي سبزواري : فرزند حاج شيخ محمداعتماد، متخلّص به اعتمادی از شاعران معاصر .
حاج ملا اسماعیل سبزواری  : از محدثان و واعظان مشهور قرن 13هجری میباشد . او در زادگاهش سبزوار تحصیلات مقدماتی را به پایان رساند و سپس حکمت و فلسفه را نزد مرحوم ، حاج ملا هادی سبزواری فیلسوف نامی آغاز کرد . گویند پس از فوت استادش او تنها کسی بود که توانایی تدریس اسفار را داشت . وی بعد‏ها برای تکمیل تحصیلات علوم دینی به عتبات رفت و مدت 3سال فقه و اصول را آموخت ، و پس از نیل به درجه اجتهاد عازم تهران شد و تا پایان عمر غیر از چند سال که به علت مبارزه با روحانی نمایان به تبریز تبعید شده بود ، در تهران اقامت داشت . از میان آنچه که از این دانشمند گرامی بچاپ رسیده می‏توان مجمع النورین ؛ جامع النورین ؛ و نوادرالآثار را نام برد .وی در جمادی الاول سال 1312هجری قمری در تهران در گذشت و در حرم حضرت عبدالعظیم (ع) بخاک سپرده شد .
ابوالحسن‌ محمد بن‌ حسين‌ بن‌ حسن‌ بيهقى‌ سبزوارى :   معروف‌ به‌ قطب‌ الدين‌ كيذرى‌ از نويسندگان‌ پركار قرن‌ ششم‌ هجرى‌ و شاگردنصيرالدين‌ ابوطالب‌ عبدالله طوسى‌، مشهور به‌ نصيرالدين‌ طوسى .
 
 
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 7:6  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار شهري با قدمت 5 هزار ساله

سبزوار شهري با قدمت 5 هزار ساله
سبزوار ، ديار سربداران ،شهر انديشه هاي سترگ و انديشمندان بزرگ ، شهر بناهاي تاريخي به جا مانده از وراي قرن ها و شهر آئين هاي اسب چوبي و چاولي چغل ، شهري با قدمت بيش از پنج هزار ساله ، ديار كهني است كه مسافران و گردشگران نوروزي را به خود مي خواند.
سبزوار ، ديار سربداران ،شهر انديشه هاي سترگ و انديشمندان بزرگ ، شهر بناهاي تاريخي به جا مانده از وراي قرن ها و شهر آئين هاي اسب چوبي و چاولي چغل ، شهري با قدمت بيش از پنج هزار ساله ، ديار كهني است كه مسافران و گردشگران نوروزي را به خود مي خواند.

به گزارش ایرنا  شهرستان سبزوار در غربي ترين نقطه استان خراسان رضوي و در دروازه ورودي اين استان قرار دارد كه از شمال به شهرستانهاي اسفراين ،جوين و جغتاي و استان خراسان شمالي ، از جنوب به شهرستان هاي بردسكن و كاشمر ، از شرق به نيشابور و از غرب به شهرستان شاهرود و استان سمنان متصل است .

شهرستان سبزوار بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي چهار بخش به نام هاي مركزي ،روداب ،داورزن و ششتمد است و جوين ، جغتاي و خوشاب از بخش هاي تابعه سابق اين شهرستان طي سال هاي اخير به شهرستان ارتقا يافتند.

اين شهرستان قريب به 400 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 220 هزار نفر آنها در شهر سبزوار و بقيه در سه شهر تابعه و 350 روستاي آن زندگي مي كنند.

سبزوار شهرستاني محصور در ميان ارتفاعات شمالي و جنوبي است چهره منطقه شرقي و شمالي اين شهرستان كوهستاني و داراي اقليم معتدل و در قسمت هاي جلگه اي با هواي گرم همراه است.

تنها دو رشته رودخانه فصلي به نام كال شور در اين ناحيه وجود دارد كه سيلاب هاي دشت سبزوار را به نمكزارهاي كوير هدايت مي كندكوه هاي جغتاي عامل جدايي دشت جوين از جلگه اصلي سبزوار بوده و در جنوب آن نيز كوه ميش قرار دارد.

سبزوار در مسير چندين جاده اصلي و ترانزيتي از قبيل جاده تهران –مشهد ، محور شمال به جنوب يعني اسفراين – كاشمر و جاده ترانزيتي تهران به قوچان و ... قرار دارد و فرودگاه بين المللي اين شهرستان به عنوان فرودگاهي 24 ساعته فعال است و ريل راه آهن نيز از شمال اين شهرستان عبور مي كند.

سبزوار اكنون از نظر جمعيت و تجارت پس از مشهد مقدس ، بزرگترين شهر در استان خراسان رضوي است و دارا بودن هرم سني جوان از ويژگي هاي اين شهرستان است.
معرفي بخشي از پيشينه تاريخي و داشته هاي فرهنگي و طبيعي شهرستان سبزوار 
محدوده تقريبي شهرستان سبزوار در متون كهن اسلامي 'بيهق' ناميده شده و مشتمل بر دو شهر به نام هاي 'خسروگرد' و 'سبزوار' بوده است.

كهن ترين زيستگاه بررسي شده در شهرستان سبزوار محوطه اي باستاني واقع در مجاورت شهر سبزوار است كه سفال هاي پراكنده بر سطح آن متعلق به پنج تا شش هزار سال قبل است و نقش و كيفيت سفال ها از يك طرف مويد ارتقاي فرهنگ منطقه و از سوي ديگر نشان دهنده ارتباط فرهنگي ساكنان آن دوران با اقوام متمدن ساكن در ايران مركزي ،سيستان و آسياي ميانه است.

در رابطه با وجه تسميه سبزوار ،مولف تاريخ بيهق اين چنين توضيح مي دهد 'و گفته اند كه سبزوار را ساسويه بن شاپور المك بنا كرد و شاپور آن بود كه نيشابور را بنا كرد سبزوار در اصل ساسويه اباد بوده است و گفته اند ابن ساسويه ،يزد خسروجرد بود كه خسرو شيرين جوين و خسرو آباد بيهق و خسروجرد را بنا كرد'.

ابن فندق در معرفي شهر سبزوار اين گونه ادامه مي دهد'سبزوار شهري بزرگ شد با انواع درخت ميوه و سايه بخش ،پس مردمان اين را 'سابزوار' گفتند'.

نام سبزوار يا بيهق در كتيبه هاي كهن ديده نمي شود اما مرحوم 'حسن پيرنيا' در كتاب ارزشمند 'تاريخ ايران باستان' ، جوين و سبزوار را جزو قلمرو پارتيان آورده كه قبل از تشكيل دولت اشكانيان توسط پارت ها جزو سرزمين خاصه آنها بوده است.

همچنين گذشته از نقل قول هاي 'ابن فندق' كه بنياد سبزوار را به ساسانيان نسبت داده آثار و شواهد باستاني بررسي شده در اين شهرستان اهميت منطقه را تا مرحله استطاعت داشتن يكي از چهار آتشكده بزرگ ايران زمين تاييد كرده و آن بقاياي يك چار تاقي سنگي در كو ه هاي ريوند سبزوار است كه 'آتشكده آذر برزين مهر' پنداشته شده است.

سبزوار در دوران پس از اسلام شاهد حوادث و تهاجمات بي شماري بوده است مهمترين رويداد اين ولايت حمله غزها در دوره غزنوي و سلجوقي و پس از آن به سال 617 ه.ق يورش سپاهيان مغول به اين ناحيه بود تا اينكه بيداد ايلخانان و دست نشاندگان آنها در اواخر سال 736 ه.ق منجر به قيام سربداران شد.

در بيان سابقه قيام سربداران چنين گفته شده : مبارزان سبزوار در روستاي باشتين در پي تجاوز و تعدي يك مغول دست به شمشير برده و او را كشتند و گفتند 'ما خود را بر دار مي بينيم ' و از آن پس سربدار ناميده شدند.

اين شهرستان با جنبش سربداران به عنوان يكي از جنبش هاي بزرگ آزاديبخش جهان اسلامي كه جنبشي ضد ظلم و بي عدالتي و مبتني بر عقايد شيعي بود شناخته مي شود.

جنبش سربداران متشكل از كساني بود كه از ظلم مغولان به ستوه آمده بودند در سال 738 هجري قمري شهر سبزوار كه در تصرف مغول بود به دست سربداران باشتين فتح شد و حكومت مغول پس از 120 سال استيلا از بين رفت.

مردم شهرستان سبزوار صددرصد پيرو مذهب شيعه اثني عشري هستند و شهر سبزوار از جمله نخستين شهرهاي شيعه كشور به حساب مي آيد و در طول تاريخ به عنوان يكي از پايگاههاي مذهب شيعه معروف بوده است .

اين شهرستان داراي حدود 70 بقعه متبركه و حدود سه هزار موقوفه و 9 هزار رقبه خاص اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه امام حسين (ع) است كه عشق و علاقه مردم اين شهرستان به ائمه معصومين (ع) را نشان مي دهد.

شهرستان سبزوار از دير زمان خاستگاه عرفا ،انديشمندان و دانشوران صاحب سبك و نام آوري بوده كه هركدام در زمان خود سرآمد عالمان و شهره در علوم مختلف بوده اند و از سبوي دانش و فضلشان شاگردان و مريدان بي شماري جرعه ها نوشيده و بهره ها جسته اند.

نام سبزوار با نام پرافتخار مشاهير فرزانه اي همچون ابوالفضل بيهقي صاحب تاريخ بيهقي ،ابوالحسن علي بن زيد بيهقي يا ابن فندق صاحب كتاب بيهقي ،ابن يمين فريومدي ،حاج ملاهادي سبزواري متخلص به اسرار ، ملاواعظ كاشفي ،استاد محمد تقي شريعتي ،دكتر علي شريعتي و دهها انديشمند ديگر عجين و همراه بوده و از اين منظر از جايگاه علمي و فرهنگي ويژه اي قرار دارد.

اين ديار همچنين عالمان و فاضلاني انديشمند همچون فقيد عاليقدر حضرت آيت ا...العظمي حاج سيد عبدالاعلي سبزواري مرجع بزرگ جهان تشيع ، حاج ميرزا فقيه سبزواري ، مرحوم مير علي اكبر سيادتي ،سيد اسدا...فاضلي ،محقق سبزواري و ابن ابي طيب داشته كه از شخصيت هاي فاضل اين شهر هستند و اكنون نيز مفاخر بسيار ديگري همچون حميد سبزواري و دكتر سيد محمد علوي مقدم نام اين شهرستان را همچنان سربلند و پر آوازه مي دارند.

شهرستان سبزوار با قدمتي بيش از پنج هزار سال آثار تاريخي و فرهنگي زيادي را در خود جاي داده كه مهر تاييدي براي پيشينه كهن و غني آن نيز هست اين شهرستان داراي 900 اثر تاريخي و فرهنگي شناسايي شده و 200 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي است.

حدود 70 درصد از آثار تاريخي اين شهرستان امامزادگان ،مساجد ، آرامگاه هاي مفاخر و مشاهير ،كاروانسراها و خانه هاي قديمي و ... و 30 درصد بقيه محوطه ها ي تاريخي هستند.

اكثر بناهاي آن داراي قدمت پيش از تاريخ ، قبل و بعد از اسلام و نيز معاصر است كه به گفته برخي كارشناسان مي تواند به عنوان قطب مهم گردشگري و تفريحي در شرق كشور در آيد.

مساجد جامع و پامنار ، بقعه امامزاده يحيي (ع) و امامزاده شعيب (ع)، مدارس علميه ،كاروانسراهاي بين راهي همچون زعفرانيه ، مهر ، ريوند و مزينان ، آتشكده آذر برزين مهر ، بناي مصلاي تاريخي ، مناره خسروجرد ، يخدانهاي قديمي ، بازارچه سبزوار و بازار حاج زمان ، كاروانسراهاي عربها و حاج فرامرز خان ،آرامگاه مشاهيري همچون حاج ملاهادي سبزواري ، بقراط ، كاشفي و... بخشي از آثار تاريخي و فرهنگي اين ديار هستند.

شهرستان سبزوار از بعد توجه به نمادها هم بسيار برجسته است و در آيين هايي كه حدود سه تا چهار هزار سال قبل در اين شهرستان اجرا مي شده نمادهاي شاخصي دارد از جمله آيين هاي ديرينه سبزوار مي توان به آيين 'چاولي چغل' يا آيين طلب باران و آئين اسب چوبي اشاره كرد كه مراسم نمايش اسب چوبي سبزوار به عنوان نخستين اثر در رديف ميراث معنوي استان به ثبت رسيد.

فنون و مشاغل سنتي اين شهرستان آهنگري ، نمد مالي ، سفالگري ، خراطي ، رنگرزي سنتي و عطاري بوده كه همچنان در گوشه و كنار اين شهرستان هر چند برخي به صورت بسيار محدود به چشم مي خورد و هنرهايي همچون فرت بافي ، گليم و پلاس بافي ، قاليبافي و ...هنر دست بانوان اين ديار بوده كه همگي در موزه مردشناسي سبزوار احيا و در معرض ديد قرار گرفته اند . 
اين شهرستان همچنين طبيعت زيبا و گونه هاي جانوري و گياهي ارزشمندي دارد كه مي تواند ميزبان گردشگران طبيعت دوست باشد.

رودخانه كال شور به عنوان يكي از زيستگاه هاي مهم پرندگان ايران ،رودخانه هاي يام ،ريوند (در 35 كيلومتري غرب سبزوار ) ،دلبر ( در 25 كيلومتري شمال غرب سبزوار ) ،درياچه پشت سدهاي يام و سنگرد ، مناظر طبيعي روستاي طبس ، طبيعت روستاي بلاش اباد در شمال سبزوار ، طبيعت روستاي استاج در بخش روداب سبزوار ، مناطق ارزشمندي همچون پناهگاه حيات وحش شيراحمد ،منطقه حفاظت شده پروند و عرصه هاي كم نظيري از جمله كوهستان ريوند و نيز ارتفاعات كوه ميش در جنوب اين شهرستان گوشه اي از طبيعت زيباي سبزوار هستند كه وجود آنهاجلوه خاصي به سيماي طبيعي و محيط زيست اين شهرستان بخشيده است.

مناطق شير احمد و پروند سبزوار از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه اين شهرستان هستند 'پناهگاه حيات وحش شيراحمد' كه در فاصله پنج كيلومتري شهر سبزوار واقع شده يكي از مهمترين و ارزشمند ترين زيستگاه هاي آهو در كشور به شمار مي آيد. 
سبزوار در 230 كيلومتري غرب مشهد مقدس واقع شده است. 
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 7:28  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

مفاخر سبزوار

 

مفاخر سبزوار

شهرستان سبزوار با بيش از 2000 سال قدمت تاريخي قبل از اسلام به احتمال قوي در عصر اشكانيان بنا گرديده است . سبزوار در طول تاريخ چندين بار به خصوص در حمله مغول و تيمور ويران گرديده و در عصر حکومت صفويه رونق گرفته و حاکم نشين ولايت بيهق شد .اين ناحيه خاستگاه قيام شيعي سربداران بوده و برگ هاي زرين تاريخ تشيع را رقم زده و به دارالمومنين مشهور گرديده است.وجود آتشکده آذر برزين مهر و آرامگاه اسطوره اي سهراب و ميدان ديو سفيد بيانگر جايگاه ويژه حوزه تمدني پيش از اسلام در اين منطقه مي باشد.

زبان اکثر مردم شهرستان  فارسي است  و در تعدادي از بخش ها  دو گويش ترکي وکردي  در بين مردم منطقه رايج است .

عصر طلايي شكوفايي فرهنگ و تمدن منطقه قرون اوليه اسلام تا اواخر قرن هشتم هجري بوده كه آثار و نشانه هاي آن دوران در عرصه وسيع سبزوار شناسايي شده اند. مساجد و بناهاي مذهبي در سبزوار فراوانند و به لحاظ كاربري عمومي و اعتقادي از استحكام و صلاحيت خاصي برخوردار مي باشند . در مجموع بيش از  700 اثر تاريخي در سبزوار موجود است.

مشاهير و بزرگان تاريخي ، ديني وعلمي سبزوار نيز فراوانند از جمله:

 حاج ملا هادي سبزوار ي معروف به اسرار ،ابوالحسن علي زيد بيهقي معروف به ابن فندق مولف تاريخ بيهق ،ابوالفضل بيهقي دبير و منشي دوره غزنوي مولف تاريخ بيهقي،ملا حسين واعظ كاشفي مولف انوار سهيلي و روضة الشهدا  ، از معاصرين نيز ميتوان از آيت ال.. العظمي حاج سيد عبدالاعلي سبزواري از مراجع بزرگ حوزه علميه نجف ،آيت ال ...حاج ميرزا حسن سيادتي، آيت الله  فقيه سبزواري، حاجي برهان، خاندان شريعتي ،دكتر علوي مقدم ، دكتر قاسم غني، پرفسور امين ، استاد حميد سبزواري و بسياري ديگر  نام برد.

http://www.khorasan.ir/tabid/1258/Default.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 13:10  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار شهري با قدمت پنج هزار ساله گردشگران را به خود مي خواند

سبزوار ، ديار سربداران ،شهر انديشه هاي سترگ و انديشمندان بزرگ ، شهر بناهاي تاريخي به جا مانده از وراي قرن ها و شهر آئين هاي اسب چوبي و چاولي چغل ، شهري با قدمت بيش از پنج هزار ساله ، ديار كهني است كه مسافران و گردشگران نوروزي را به خود مي خواند.
به گزارش سبزوارنیوز  شهرستان سبزوار در غربي ترين نقطه استان خراسان رضوي و در دروازه ورودي اين استان قرار دارد كه از شمال به شهرستانهاي اسفراين ،جوين و جغتاي و استان خراسان شمالي ، از جنوب به شهرستان هاي بردسكن و كاشمر ، از شرق به نيشابور و از غرب به شهرستان شاهرود و استان سمنان متصل است . 
شهرستان سبزوار بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي چهار بخش به نام هاي مركزي ،روداب ،داورزن و ششتمد است و جوين ، جغتاي و خوشاب از بخش هاي تابعه سابق اين شهرستان طي سال هاي اخير به شهرستان ارتقا يافتند. 
اين شهرستان قريب به 400 هزار نفر جمعيت دارد كه حدود 220 نفر آنها در شهر سبزوار و بقيه در سه شهر تابعه و 350 روستاي آن زندگي مي كنند. 
سبزوار شهرستاني محصور در ميان ارتفاعات شمالي و جنوبي است چهره منطقه شرقي و شمالي اين شهرستان كوهستاني و داراي اقليم معتدل و در قسمت هاي جلگه اي با هواي گرم همراه است. 
تنها دو رشته رودخانه فصلي به نام كال شور در اين ناحيه وجود دارد كه سيلاب هاي دشت سبزوار را به نمكزارهاي كوير هدايت مي كندكوه هاي جغتاي عامل جدايي دشت جوين از جلگه اصلي سبزوار بوده و در جنوب آن نيز كوه ميش قرار دارد. 
سبزوار در مسير چندين جاده اصلي و ترانزيتي از قبيل جاده تهران –مشهد ، محور شمال به جنوب يعني اسفراين – كاشمر و جاده ترانزيتي تهران به قوچان و ... قرار دارد و فرودگاه بين المللي اين شهرستان به عنوان فرودگاهي 24 ساعته فعال است و ريل راه آهن نيز از شمال اين شهرستان عبور مي كند. 
سبزوار اكنون از نظر جمعيت و تجارت پس از مشهد مقدس ، بزرگترين شهر در استان خراسان رضوي است و دارا بودن هرم سني جوان از ويژگي هاي اين شهرستان است. 

معرفي بخشي از پيشينه تاريخي و داشته هاي فرهنگي و طبيعي شهرستان سبزوار 
...................................................................................................... 
محدوده تقريبي شهرستان سبزوار در متون كهن اسلامي 'بيهق' ناميده شده و مشتمل بر دو شهر به نام هاي 'خسروگرد' و 'سبزوار' بوده است. 
كهن ترين زيستگاه بررسي شده در شهرستان سبزوار محوطه اي باستاني واقع در مجاورت شهر سبزوار است كه سفال هاي پراكنده بر سطح آن متعلق به پنج تا شش هزار سال قبل است و نقش و كيفيت سفال ها از يك طرف مويد ارتقاي فرهنگ منطقه و از سوي ديگر نشان دهنده ارتباط فرهنگي ساكنان آن دوران با اقوام متمدن ساكن در ايران مركزي ،سيستان و آسياي ميانه است. 
در رابطه با وجه تسميه سبزوار ،مولف تاريخ بيهق اين چنين توضيح مي دهد 'و گفته اند كه سبزوار را ساسويه بن شاپور المك بنا كرد و شاپور آن بود كه نيشابور را بنا كرد سبزوار در اصل ساسويه اباد بوده است و گفته اند ابن ساسويه ،يزد خسروجرد بود كه خسرو شيرين جوين و خسرو آباد بيهق و خسروجرد را بنا كرد'. 
ابن فندق در معرفي شهر سبزوار اين گونه ادامه مي دهد'سبزوار شهري بزرگ شد با انواع درخت ميوه و سايه بخش ،پس مردمان اين را 'سابزوار' گفتند'. 
نام سبزوار يا بيهق در كتيبه هاي كهن ديده نمي شود اما مرحوم 'حسن پيرنيا' در كتاب ارزشمند 'تاريخ ايران باستان' ، جوين و سبزوار را جزو قلمرو پارتيان آورده كه قبل از تشكيل دولت اشكانيان توسط پارت ها جزو سرزمين خاصه آنها بوده است. 
همچنين گذشته از نقل قول هاي 'ابن فندق' كه بنياد سبزوار را به ساسانيان نسبت داده آثار و شواهد باستاني بررسي شده در اين شهرستان اهميت منطقه را تا مرحله استطاعت داشتن يكي از چهار آتشكده بزرگ ايران زمين تاييد كرده و آن بقاياي يك چار تاقي سنگي در كو ه هاي ريوند سبزوار است كه 'آتشكده آذر برزين مهر' پنداشته شده است. 
سبزوار در دوران پس از اسلام شاهد حوادث و تهاجمات بي شماري بوده است مهمترين رويداد اين ولايت حمله غزها در دوره غزنوي و سلجوقي و پس از آن به سال 617 ه.ق يورش سپاهيان مغول به اين ناحيه بود تا اينكه بيداد ايلخانان و دست نشاندگان آنها در اواخر سال 736 ه.ق منجر به قيام سربداران شد. 
در بيان سابقه قيام سربداران چنين گفته شده : مبارزان سبزوار در روستاي باشتين در پي تجاوز و تعدي يك مغول دست به شمشير برده و او را كشتند و گفتند 'ما خود را بر دار مي بينيم ' و از آن پس سربدار ناميده شدند. 
اين شهرستان با جنبش سربداران به عنوان يكي از جنبش هاي بزرگ آزاديبخش جهان اسلامي كه جنبشي ضد ظلم و بي عدالتي و مبتني بر عقايد شيعي بود شناخته مي شود. 
جنبش سربداران متشكل از كساني بود كه از ظلم مغولان به ستوه آمده بودند در سال 738 هجري قمري شهر سبزوار كه در تصرف مغول بود به دست سربداران باشتين فتح شد و حكومت مغول پس از 120 سال استيلا از بين رفت. 
مردم شهرستان سبزوار صددرصد پيرو مذهب شيعه اثني عشري هستند و شهر سبزوار از جمله نخستين شهرهاي شيعه كشور به حساب مي آيد و در طول تاريخ به عنوان يكي از پايگاههاي مذهب شيعه معروف بوده است . 
اين شهرستان داراي حدود 70 بقعه متبركه و حدود سه هزار موقوفه و 9 هزار رقبه خاص اهل بيت عصمت و طهارت به ويژه امام حسين (ع) است كه عشق و علاقه مردم اين شهرستان به ائمه معصومين (ع) را نشان مي دهد. 
شهرستان سبزوار از دير زمان خاستگاه عرفا ،انديشمندان و دانشوران صاحب سبك و نام آوري بوده كه هركدام در زمان خود سرآمد عالمان و شهره در علوم مختلف بوده اند و از سبوي دانش و فضلشان شاگردان و مريدان بي شماري جرعه ها نوشيده و بهره ها جسته اند. 
نام سبزوار با نام پرافتخار مشاهير فرزانه اي همچون ابوالفضل بيهقي صاحب تاريخ بيهقي ،ابوالحسن علي بن زيد بيهقي يا ابن فندق صاحب كتاب بيهقي ،ابن يمين فريومدي ،حاج ملاهادي سبزواري متخلص به اسرار ، ملاواعظ كاشفي ،استاد محمد تقي شريعتي ،دكتر علي شريعتي و دهها انديشمند ديگر عجين و همراه بوده و از اين منظر از جايگاه علمي و فرهنگي ويژه اي قرار دارد. 
اين ديار همچنين عالمان و فاضلاني انديشمند همچون فقيد عاليقدر حضرت آيت ا...العظمي حاج سيد عبدالاعلي سبزواري مرجع بزرگ جهان تشيع ، آیة الله العظمی حاج ميرزا حسین فقيه سبزواري ، مرحوم مير علي اكبر سيادتي ،سيد اسدا...فاضلي ،محقق سبزواري و ابن ابي طيب داشته كه از شخصيت هاي فاضل اين شهر هستند و اكنون نيز مفاخر بسيار ديگري همچون حميد سبزواري و دكتر سيد محمد علوي مقدم نام اين شهرستان را همچنان سربلند و پر آوازه مي دارند. 
شهرستان سبزوار با قدمتي بيش از پنج هزار سال آثار تاريخي و فرهنگي زيادي را در خود جاي داده كه مهر تاييدي براي پيشينه كهن و غني آن نيز هست اين شهرستان داراي 900 اثر تاريخي و فرهنگي شناسايي شده و 200 اثر ثبت شده در فهرست آثار ملي است. 
حدود 70 درصد از آثار تاريخي اين شهرستان امامزادگان ،مساجد ، آرامگاه هاي مفاخر و مشاهير ،كاروانسراها و خانه هاي قديمي و ... و 30 درصد بقيه محوطه ها ي تاريخي هستند. 
اكثر بناهاي آن داراي قدمت پيش از تاريخ ، قبل و بعد از اسلام و نيز معاصر است كه به گفته برخي كارشناسان مي تواند به عنوان قطب مهم گردشگري و تفريحي در شرق كشور در آيد. 
مساجد جامع و پامنار ، بقعه امامزاده يحيي (ع) و امامزاده شعيب (ع)، مدارس علميه ،كاروانسراهاي بين راهي همچون زعفرانيه ، مهر ، ريوند و مزينان ، آتشكده آذر برزين مهر ، بناي مصلاي تاريخي ، مناره خسروجرد ، يخدانهاي قديمي ، بازارچه سبزوار و بازار حاج زمان ، كاروانسراهاي عربها و حاج فرامرز خان ،آرامگاه مشاهيري همچون حاج ملاهادي سبزواري ، بقراط ، كاشفي و... بخشي از آثار تاريخي و فرهنگي اين ديار هستند. 
شهرستان سبزوار از بعد توجه به نمادها هم بسيار برجسته است و در آيين هايي كه حدود سه تا چهار هزار سال قبل در اين شهرستان اجرا مي شده نمادهاي شاخصي دارد از جمله آيين هاي ديرينه سبزوار مي توان به آيين 'چاولي چغل' يا آيين طلب باران و آئين اسب چوبي اشاره كرد كه مراسم نمايش اسب چوبي سبزوار به عنوان نخستين اثر در رديف ميراث معنوي استان به ثبت رسيد. 
فنون و مشاغل سنتي اين شهرستان آهنگري ، نمد مالي ، سفالگري ، خراطي ، رنگرزي سنتي و عطاري بوده كه همچنان در گوشه و كنار اين شهرستان هر چند برخي به صورت بسيار محدود به چشم مي خورد و هنرهايي همچون فرت بافي ، گليم و پلاس بافي ، قاليبافي و ...هنر دست بانوان اين ديار بوده كه همگي در موزه مردشناسي سبزوار احيا و در معرض ديد قرار گرفته اند . 
اين شهرستان همچنين طبيعت زيبا و گونه هاي جانوري و گياهي ارزشمندي دارد كه مي تواند ميزبان گردشگران طبيعت دوست باشد. 
رودخانه كال شور به عنوان يكي از زيستگاه هاي مهم پرندگان ايران ،رودخانه هاي يام ،ريوند (در 35 كيلومتري غرب سبزوار ) ،دلبر ( در 25 كيلومتري شمال غرب سبزوار ) ،درياچه پشت سدهاي يام و سنگرد ، مناظر طبيعي روستاي طبس ، طبيعت روستاي بلاش اباد در شمال سبزوار ، طبيعت روستاي استاج در بخش روداب سبزوار ، مناطق ارزشمندي همچون پناهگاه حيات وحش شيراحمد ،منطقه حفاظت شده پروند و عرصه هاي كم نظيري از جمله كوهستان ريوند و نيز ارتفاعات كوه ميش در جنوب اين شهرستان گوشه اي از طبيعت زيباي سبزوار هستند كه وجود آنهاجلوه خاصي به سيماي طبيعي و محيط زيست اين شهرستان بخشيده است. 
مناطق شير احمد و پروند سبزوار از مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست در حوزه اين شهرستان هستند 'پناهگاه حيات وحش شيراحمد' كه در فاصله پنج كيلومتري شهر سبزوار واقع شده يكي از مهمترين و ارزشمند ترين زيستگاه هاي آهو در كشور به شمار مي آيد. 
سبزوار در 230 كيلومتري غرب مشهد مقدس واقع شده است. 
 

برچسب‌ها: فقیه سبزواری, سبزوار
+ نوشته شده در  جمعه پنجم فروردین ۱۳۹۰ساعت 19:5  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

تاليفات و آثار پروفسور سيد حسن امين

تالیفات

پروفسور سید حسن امین تا امروز موفق به نگارش شصت جلد کتاب و بیش از سیصد مقاله به زبانهای فارسی و انگلیسی در دایره المعارفها، مجلات پژوهشی داخل و خارج شده است. اولین کتاب وی با عنوان ترانهی فرشتگان در آذر 1343 یعنی درست چهل سال پیش و تازهترین کتاب وی تاریخ منظوم ایران در سال 1388 چاپ شد. امین در حال حاضر سرپرست علمی دایرهالمعارف ایرانشناسی است. وی همچنین چندین مجلهی علمی و ادبی را سردبیری کرده است. بهترین و نامدارترین آنها ماهنامهیحافظ است که طی شش سال گذشته شصت و هفت شمارهی آن به طور منظم با همکاری نزدیک به یک هزار نفر از استادان، پژوهشگران، نویسندگان، شاعران و هنرمندان در بیش از هفت هزار صفحه در قطع رحلی منتشر شده است و با اطمینان می توان ادعا کرد که یکی از بهترین نشریههای فارسی زبان در پنجاه سالهی اخیر است. آثار مکتوب پروفسور امین را میتوان به شرح زیر بخشبندی کرد:

تصحیح متون فارسی

 • دیوان اسرار حاج ملاهادی سبزواری
 • شواهد النبوه عبدالرحمن جامی
 • دیوان حافظ شیرازی
 • دانشنامه تاریخ جهان
 • دیوان اسرار حاج ملاهادی سبزواری: کلیات اشعار فارسی حاج ملاهادی سبزواری
 • زینالعارفین: فقه و سیاست در عصر صفوی (تالیف سید محمد بن سید قریش سبزواری)
 • حیّ بن یقظان در هفت روایت
 • سلامان و ابسال (اسطورهیی یونانی در فرهنگ ایرانی) در چهارده روایت
 • فردوسی پس از چهارصدسال
 • حقوق اسلامی در جهان معاصر
 • حقوق اسلامی: مقدمه، اصطلاحات و کتابشناسی
 • مسائل استراتژی و سیاسی خلیج فارس
 • جنگ خلیج فارس (با همکاری محمد ملک)
 • داوری تجاری در حقوق ایران و اسلام
 • حقوق تجارت ایران
 • قانون مدنی ایران
 • سیستم حقوقی عراق
 • سیستم حقوقی کویت
 • حقوق و عدالت در یمن

آثار منظوم

مقدمه، تقریظ و تعلیقه

 • تعلیقه بر منطق عارفان: داستان بوداسف و بلوهر، اثر زندهیاد استاد سید علینقی امین
 • مقدمه و تعلیقه بر تاریخ سبزوار، اثر زندهیاد استاد سید علینقی امین
 • تعلیقه بر کتاب انسان و هستی، تألیف سرلشکر ناصر فربد
 • مقدمه بر دیوان حافظ، با تقطیع عروضی فضلالله دروش
 • مقدمه بر کلیات سعدی، با تقطیع عروضی، فضلالله دروش
 • مقدمه بر مکتب رندی حافظ، تالیف دکتر عباس خالصی (شیرازی)
 • مقدمه بر جلد سوم یادداشتهای پراکنده، تالیف حجتالاسلام علی مهاجرانی واعظ
 • مقدمه بر فرهنگ تعبیر خواب، اثر صابر کرمانی
 • مقدمه بر کاروان شعر، اثر صابر کرمانی
 • تقریظ بر گام پای شوریدهگان: داستانهای مثنوی، نوشتهی آزیتا محبی (نورصالحی)
 • مقدمه بر جلد دوم داستانهای مثنوی، نوشتهی آزیتا محبی (نورصالحی)
 • تقریظ بر زندگینامهی امامزاده هارون در جوستان طالقان، تالیف حجت الاسلام بهروز محمد بیگی
 • مقدمه بر نیلوفرانه، دیوان فرشته کاظمی (سروش)
 • تقریظ بر دیوان اشعار بهمن امیدی
 • مقدمه و تقریظ بر کتاب مادر در ادبیات فارسی معاصر، نگارش رحیم فضلی
 • مقدمه بر مجموعه جانفشان تا کربلا اثر غلامحسن فخیمی متخلص به مرآت ابهری
 • مقدمه بر نی در نیزار، دفتر شعر علیرضا دزواره (مانی)
 • مقدمه بر گنجینهی عرفان، تالیف عباس طراح
 • مقدمه بر دیوان اشعار محمدتقی مردانی (فراز)
 • مقدمه بر گلبانگ عشق، دومین دفتر شعر سیروس حقگو
 • مقدمه بر دفتر شعر علیرضا جلیلیان
 • ۱۳۸۵ - مقدمه بر دفتر شعر «ای کاش تو هم میفهمیدی که...» اثر عاطفه رحمتی، نشر جمهوری
 • مقدمه بر دفتر شعر سیلاب، اثر بتول مومن (آذرمهر)
 • مقدمه بر گردشگری و قوانین مهاجرت در کانادا، تألیف عاطفه رحمتی
 • مقدمه بر کتاب «گزیدهی نهجالبلاغه» تالیف انغام امیننسب
 • مقدمه بر دیوان اشعار علی آهی
 • مقدمه بر دفتر شعر اعظم فیروزآبادی
 • ۱۳۸۷ - تقریظ بر یادگار عمر (ج 2)، قاسم قادری ورکانی، به کشش ناصر نجمالدینی، انتشارات مهر اردوان
 • ۱۳۸۸ - تقریظ بر کوچه بیعبور دلتنگی، یادنامهی هنری علیاکبر کهربایی، انتشارات مهراردوان
 • ۱۳۸۸ - مقدمه بر دیوان اشعار جلال مهدیانی با عنوان «نقش نفس»، انتشارات کسرایی
 • نقل دو داستان در داستانهایی از عنایات اولیای دین، تالیف حجتالاسلام والمسلمین
 • مقدمه بر یادنامهی شادروان دکتر پرویز ورجاوند
 • تعلیقه بر کتاب مولانا خالد و جانشینانش ، هارون شفیقی عنبرانی (سادات جلیله نقشبندیه کمالیه)

ترجمه ها

«از انگلیسی به فارسی»

 • تاملات نابهنگام، اثر نیچه

«از فارسی به انگلیسی»

 • خاطرات و تالمات،اثر دکتر محمد مصدق
 • زین العارفین در فقه و سیاست در عصر صفوی،

«از عربی به فارسی»

 • شواهد النبوه،عبدالرحمن جامی

مقالات

امین قریب یکصد مقاله در دایرهالمعارفها و متجاوز از دویست مقاله در مجلههای مختلف نوشته است که قریب پنجاه عدد از آنها در طی چهار سالهی گذشته در ماهنامهیحافظ چاپ شده است. مجلههای فارسی دیگری که در چهل سالهی اخیر ناشر مقالههای امین بودهاند، عبارتند از: یغما، وحید، گوهر، ارمغان، نگین سخن، اطلاعات سیاسی اقتصادی، کیهان اندیشه، کلک، ایرانشناسی، رهآورد، کاوه، میراث ایران، مهرگان، گیلان ما، نامهی پژوهش، نامهی فلسفه، ایران مهر، گزارش، اباختر، رودکی، پروین، هنرپو، مقالات و بررسیها (مجلهی دانشکدهی الهیات دانشگاه تهران)، حقوق و سیاست (فصلنامهی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی)، مجلهی ادبیات دانشکدهی زبان و ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی و...

 • نوروز: جشن طبیعت و هویت ملی
 • سلامان و ابسال: اسطوره ای یونانی در منابع ایرانی
 • پروفسور الول ساتن: ایران شناس ایران دوست
 • مولوی و اصالت عرفانی ایرانی اش
 • مقایسه ی دو فیلسوف عصر قاجار: سبزواری و جلوه
 • سال جهانی هزار و یک شب، قدیمی ترین قصه ی ایرانی
 • بهاریه های فارسی
 • خاقانی و دین شناسی تطبیقی
 • دکتر قاسم غنی و دکترعلی اکبر فیاض: تصحیح ’تاریخ بیهقی‘
 • خیام٬ فیلسوف و شاعر
 • تبار٬ زبان و خاندان نظامی
 • نقش شعر کلاسیک فارسی درهویت ملی
 • تاریخچه ی جامعه ی مدنی در ایران: تشکل های فرهنگی ایران در عصر قاجار
 • جاذبه نیچه برای ایران معاصر
 • سوگند در ایران و جهان
 • خواب های اهورایی در شاهنامه
 • اخوان: شاعر زمستان
 • ما یستقبح ذکره در شعر رودکی یا مهستی؟
 • تبدیل گاه شماری شمسی به شاهنشاهی!
 • مرجعیت و سیاست: کارنامه سید ابوالحسن اصفهانی
 • حکمت و حکومت: مهدی حایری یزدی استاد فلسفه در حاشیه سیاست
 • بیستمین سالگرد درگذشت استاد محمود شهابی
 • دادگاه حافظ: دادخواست یک پروفسور حقوق
 • رویا در فلسفه ابن سینا
 • رویای صادقه در مثنوی
 • یادی از حسن نبوی
 • دکتر عبد الحسین علی ﺁبادی: دادستان کل کشور در رژیم پهلوی
 • از دفتر خاطرات، شبی در کنار بسترم
 • زیست نامه ی خودنوشت
 • بدیع الزمان فروزانفر (مطالعه ای در جامعه شناسی نام٬ نام خانوادگی و لقب
 • سلطان علی شاه گنابادی
 • نامه اعتراض به لغو امتیاز ماهنامه ی حافظ
 • دکتر حسین مهیمن، قیم صغار شیخ خزعل
 • پامنارهای ایران
 • تاج نامه
 • زن در ادبیات فارسی
 • شمس العرفا
 • در آمدی بر ادبیات داستانی
 • به یاد وطن
 • مقایسه ی دو فیلسوف عصر قاجار: سبزواری و جلوه
 • قصیده ای برای مادرم و میهنم
 • شکست شحنه ی شهرم قلم! دگر چه نویسم؟
 • تاریخ‌نگاری محلی در ایران
 • مسئولیت شخصی در برابر قدرت بررسی نکته های فلسفی، حقوقی و اخلاقی در سایه ی شواهد تاریخی
 • خواب و رؤیا در شاهنامه
 • افسر سبزواری شاعر مشروطه‌خواه
 • قصیدهٔ ترسائیهٔ خاقانی
 • فرنامهٔ حجاز بیهقی :از راه روسیه و عثمانی در1289
 • در پیوند شعر و شعور با زندگی
 • ارسال مثل در شعر و ادب
 • مقدمه یی مؤخره وار بر چیستایی عشق در فلسفه وعرفان
 • علل و عوامل ناپایداری مجله‌های ادبی – فرهنگی مستقل در ایران
 • مقدمه‌یی بر عرفان و کثرت‌گرایی دینی
 • ورزش عامل صلح جهانی، تقویت روحیهٔ ملی و تندرستی
 • ارجوزه‌های طب سنتی ایران
 • مقدمه و تقریظ بر دیوان غمام همدانی
 • مقدمه و تقریظ
 • از گذشته و حال انجمن‌های ادبی
 • ۱۳۸۸ خورشیدی - مقدمه ای بر مقاله نویسی، روزنامه رسالت، شماره ۶۷۹۷[۶]
 • ۱۳۸۸ خورشیدی - ارسال المثل و تضمين در ادب پارسي، روزنامه اطلاعات، شماره ۲۴۶۷۰[۷]

فیلم مستند

«ايرانی‌ام، ايران زمين را دوست دارم»

I’m an Iranian and I love Iran

A Documentary: The Life and Works of Prof. S.H. Amin


سينماي مستند، برآيند كنجكاوي شهروند امروزين در مسائل اجتماعي و فرهنگي‌ست و مستند سازي را مي‌توان نوعي روزنامه نگاري كارآگاهانه Invesgative Journalism خواند.

فيلم مستند «ايراني‌ام، ايران زمين را دوست دارم» به كارگرداني حميدرضا محسني، فيلمي پنجاه دقيقه‌اي از زندگي پروفسور سيد حسن امين استاد دانشگاه‌هاي انگلستان و مدير مسئول و سردبير ماهنامه‌ي حافظ است. «ايراني‌ام، ايران زمين را دوست دارم»، زندگي استادي را كه پس از بيست و پنج سال زندگي در آن سوي مرزها به ايران بازگشته است، را از كودكي تا ٥٩ سالگي به تصوير مي‌كشد.

اين فيلم فارسي با (زيرنويس انگليسي)، از جهت هنري يكي از برترين فيلم‌هاي مستند دهه‌ي هشتاد خورشيدي در سطح ملي و بين المللي است كه نظيرش را تاكنون در ايران كم تر سراغ داريم.

منبع: دانشنامه آزاد؛ ويكي پديا(زندگي نامه پروفسور سيد حسن امين)

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم اسفند ۱۳۸۷ساعت 3:24  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

دکتر سید احمد سیادتی پدر معاصر طب اطفال

 

سید احمد سیادتی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری, جستجو
سید احمد سیادتی
زادروز ۱۳۱۳
Flag of Iran.svg ایران، خراسان، سبزوار
درگذشت ۲۸ دی ۱۳۸۷ (۷۴ سالگی)
Flag of the United States.svg ایالات متحده، تگزاس، دالاس
لقب پدر معاصر طب اطفال ایران

سید احمد سیادتی در سال ۱۳۱۳ در شهر سبزوار متولد شد و دوران تحصیلات ابتدایی خود را در سبزوار و دبیرستان را در مشهد به پایان رساند. وی در سال ۱۳۳۲ در کنکور دانشگاه تهران رتبه پنجم را کسب کرد و به تحصیل علم پزشکی پرداخت و پس از شش سال با رتبه اول موفق به اخذ درجه دکترا گردید. دکتر سیادتی که از دانشجویان محمد قریب بود، شیفته اخلاق و تقوا و شخصیت محمد قریب شد و همین مسئله او را به رشتهٔ اطفال علاقه‌مند ساخت و در نتیجه به این رشته روی آورد. او در محضر محمد قریب هم علم و هم اخلاق پزشکی را آموخت و در سال ۱۳۴۱ متخصص اطفال شد.

احمد سیادتی به دنبال یک سال تحمل رنج بیماری سرطان خون، در ۲۸ دی ۱۳۸۷ در سن ۷۴ سالگی در بیمارستانی در دالاس ایالات متحده درگذشت.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%AA%DB%8C

پدر معاصر طب اطفال ایران درگذشت

وی علاوه بر تدریس، 31 تحقیق در رشته عفونی اطفال انجام داده و به نوشتن و راهنمایی 65 مقاله و رساله پزشکی همت گماشته است .
دکتر سید احمد سیادتی ، پدر معاصر طب اطفال ایران ،دار فانی را وداع گفت.

به گزارش واحد مرکزی خبر، مرحوم سیادتی که به سرطان خون مبتلا بود و در امریکا تحت درمان قرار داشت دیشب در بیمارستانی در این کشور درگذشت.

وی در سال 1313 در خانواده ای متدین در شهر سبزوار متولد شد و دوران تحصیلات ابتدایی را در سبزوار و دبیرستان را در مشهد به پایان رساند .

دکتر سیادتی در سال 1332 در کنکور دانشگاه تهران نفر پنجم شد و به تحصیل طب پرداخت و پس از شش سال با رتبه اول موفق به اخذ درجه دکترا شد.

وی علاوه بر تدریس، 31 تحقیق در رشته عفونی اطفال انجام داده و به نوشتن و راهنمایی 65 مقاله و رساله پزشکی همت گماشته است .

تالیف 18 کتاب پزشکی و شرکت در 85 کنگره داخلی و خارجی از جمله فعالیت های این پزشک اطفال است .

پیشگیری از تب رماتیسمی با تشخیص و درمان گلو درد استرپتو کوکی در سراسر کشور با کمک معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، بیمار یابی سل و واکسیناسیون در منطقه ورامین، برنامه ریشه کنی فلج اطفال و عضویت در کمیته های مبارزه با بیماری های تنفسی حاد ، سل و بیماری های واگیر از جمله کوشش های دکتر سیادتی است.

مرحوم دکتر سیادتی که از دانشجویان پدر طب اطفال ایران ، دکتر محمد قریب بود در سال 1341 متخصص اطفال و از سال 1360ر ئیس بخش عفونی مرکز طبی کودکان شد.دکتر سیادتی در سال 1365به آمریکا رفت و در دانشگاه تگزاس در محضر پرفسور فیلیپ برونل به تحقیقات ویروس شناسی درمورد سرخک و آبله مرغان پرداخت.

دکتر سیادتی در سال 1367 به دریافت درجه استادی دانشگاه تهران نائل شد .

وی با کمک دکتر مرندی وزیر بهداشت وقت به پایه‌گذاری 9 رشته فوق تخصصی در رشته بیماری‌های کودکان همت گماشت.

وی در سال 1375در انتخابات نظام پزشکی حداکثر آراء را به خود اختصاص داد و از آن زمان تاکنون به عنوان عضو هیئت مدیره، عضو شورای عالی هیئت بدوی نظام پزشکی تهران بزرگ منشا خدمات زیادی به پزشکان و افراد جامعه بود.
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم بهمن ۱۳۸۷ساعت 3:37  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

آیة الله استاد سید علینقی امین

 
  یادنامه آیت الله استاد سید علینقی امین
(عالم ربانی، محقق، مدرس، خطیب ، ادیب، شاعر، حکیم و عارف قرن چهاردهم هجری)
گردآورنده : احمد نيكو همت 
ناشر : دستان - تهران
چاپ اول، 1380 شمسى 
نوع جلد : گالینگور
قطع : وزیری
تعداد صفحه 458
نوع چاپ : چاپی
زبان : فارسی
وزن : 795 گرم
رده كنگره : 2ی77 الف/3/55 BP
شابك : 964-6555-82-9 

زنده یاد آیت الله سید علینقی امین(1297-1379 شمسی/1337-1421 قمری) عالم دینی، مدرس معقول و منقول، خطیب، شاعر و مؤلف کتب و مقالات علمی، دینی و ادبی امام جماعت مسجد جامع خاتم الانبیاء تهرانپارس، تهران (1343-1379) 

آیت الله استاد سید علینقی امین(1297-1379) از چهره های برجسته علمی و ادبی ایران در اثر جامعیت در معقول و منقول بین خواص به "حکیم الفقها" معروف بود. آثار او بالغ بر سی جلد و یکصد مقاله و نزدیک هزار ساعت نوار سخنرانی است. از تالیفات او : منطق عارفان، شرح دعای کمیل، پرتو حقیقت، خداشناسی و اعتقادات اسلامی ، اسرار نماز و ادعیه قرآن ، مناقب ابن عربی مکرر به چاپ رسیده اند. آیت الله امین از علامه تهرانی صاحب الذریعه و علامه حایری مازندرانی صاحب حکمت بوعلی و آیات عظام:حکیم، شاهرودی، خویی ، شیرازی، فقیه، سیادتی، سبزواری و ... اجازه اجتهاد ، حدیث و حسبیه داشت و خود نیز مدت 35 سال در مقام امام جماعت مسجد جامع تهرانپارس و مدرس مدرسه سپهسالار قدیم، از محبوب ترین و موفق ترین چهره های روحانی تهران بود.
آیت الله امین،در شعر "ابن امین" تخلص می کرد و مهم ترین اثر منظوم او،مثنوی بلند منطق عارفان: بوداسف وبلوهر (زندگی نامه بودا به روایت ابن بابویه) از شاهکارهای ادب فارسی است که در کتاب بازتاب اسطوره بودا در ایران و اسلام (به قلم پروفسور سید حسن امین) معرفی شده است.
 

یادنامه آیت الله استاد سید علینقی امین (1297-1379) به کوشش: احمد نیکو همت بنیانگزار و رئیس انجمن سخنوران ایران
شامل آثار دویست تن از:
پژوهشگران، نویسندگان و شاعران معاصر
از جمله:
ادیب برومند ـ دکتر صمد اسماعیل زاده ـ اقدس امین ـ دکتر انسیه امین ـ پروفسور سید حسن امین ـ رشید برهانی ـ محمود بیهقی ـ دکتر محمد رضا بیگدلی ـ مهندس عیسی تاج بخش ـ رحیم زهتاب فرد ـ کمال زین الدین ـ حجة الاسلام سید علی سپهر ـ دکتر قدمعلی سرامی ـ جواد سبزه ای ـ صابر کرمانی ـ روز به صدرارا ـ دکتر منصوره صمدی ـ فاطمه عربشاهی (امین) ـ محمد علمحمدی ـ معری غنی ـ دکتر عباس کی منش ـ علی محمدی کاشمری ـ حسن مروجی ـ مهندس مهران مسلم ـ مریم نایب الصدریـ نظمی تبریزی ـ احمد نیکوهمت ـ دکتر سیف الله وحیدنیا.
 
فهرست كتاب :


پیشگفتار - دکتر سیف الله وحیدنیا
سال شمار زندگی آیت الله امین - دکتر صمد اسماعیل زاده‏
مقدمه‏
زندگی نامه آیت الله امین - پروفسور سیدحسن امین
کتاب‏شناسی آیت الله امین - دکتر صمد اسماعیل زاده
نگاهی اجمالی به شرح دعای کمیل - استاد علی محمدی کاشمری
مثنوی بوداسف و بلوهر دکتر محمد رضا بیگدی
مرگ عالم یا مرگ عالم - استاد رشید برهانی
علم اعداد و ماده تاریخ سرایی آیت الله امین - سید حسن امین
گزیده‏ای از نثر آیت الله امین - دکتور منصوره صمدی
گزیده‏ای از اشعار ایت الله امین
چشمه خورشید
اخوانیات - مژگان علیپور
آیت الله امین و حافظ - مهندس مهران مسلم‏
خاندان امین الشریعه - محمود بیهقی
وفیات معاصرین - احمد نیکوهمت
پایان زندگی جسمانی و آغاز حیات جاودانی - دکتر انسیه امین‏
مجالس ترحیم و بزرگداشت آیت الله امین - حجت حیدری
سخنرانی در مجلس بزرگداشت ایت الله امین در تهران - کمال زین الدین
سخنرانی در مجلس بزرگداشت آیت الله امین در شوشتر - محمد علی محمدی
عشق - مریم نایب صدری
سوگنامه آیت الله امین - احمد نیکو همت
بخش یکم - اشعار اعضای خانواده
بخش دوم - اشعار شاعران معاصر
در سوگ آیت الله امین
گزیده‏ای از نامه‏ها - مریم امین
خاطرات مکتوب و رؤیاهای صادقه
خاطرات و مکاشفات - خلیل ناهید
از دفتر یادبود - احمد نیکو همت
شیخ الطائفه ما - سید علی سپهر
تعلیقات
اندر دیانت دکتر قاسم غنی - سیدحسن امین
یادی از سید محمد باقر سبزواری - سید حسن امین
در رثای پدر و عرض سپاس از کسانی که در سوگ آن بزرگوار به هر نوع لطفی فرموده یا به نظم و نثر آثاری منتشرکرده‏اند - پروفسور سید حسن امین
 
 
 http://www.ketabname.com/main2/identity/?serial=1927&chlang=fa

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم بهمن ۱۳۸۷ساعت 3:14  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار؛ شهر دانشوران

سبزوار؛ شهر دانشوران

سبزوار شهر دانش وفرهنگ


سبزوار از دير زمان مهد دانش و فرهنگ بوده و جايگاه خاصي را از اين نظر در ميان شهرهاي ديگر به خود اختصاص داده است. 

شهرستان سبزوار در فاصله 220 کیلومتری غرب مشهد مقدس در استان خراسان رضوی واقع شده است.این شهرستان با دارا بودن بیش از 500 هزار نفر سکنه بعد از مرکز استان پر جمعیت ترین شهر استان می باشد .بلحاظ کشاورزی بعد از مرکز استان همراه با تربت حیدریه -که بچه های خیلی با حال و با معرفتی داره -در رتبه دوم قرار دارد .نام بزرگانی از مفاخر این مرزوبوم که در این دیار چشم به جهان گشوده ،و زیسته اند همچون ملاهادی -اسرار سبزواری-،کاشفی ،محمد تقی و علی شریعتی مزینانی،فخرالدین حجازی، ابولفضل بیهقی کاشفی،دکتر علوی مقدم،از چهره های ماندگار و ... بر تارک بلند این خطه می درخشد.سبزوار در قیامهای شیعی همچون قیام سربداران با شعار (سر به دار می دهیم اما تن به ذلت نمی دهیم )و سایر مبارزات در تاریخ شرافتمندانه خویش همواره زبانزد بوده است.
در حال حاضر با تبدیل بخشهای جوین و جغتای به شهرستان روداب -ششتمد -خوشاب-داورزن و مرکزی 5 بخش باقیمانده ااز این شهرستان می باشند.سبزوار با بر خورداری از دانشگاههای معتبری همچون دانشگاه تربیت معلم -پیام نور-دانشگاه آزاد اسلامی-علوم پزشکی و مرکز تربیت معلم و اشتغال به تحصیل حدود 15 هزار دانشجو از جمله شهرهای دانشگاهی و یکی از قطبهای عظیم علم و فرهنگ می باشد.سبزوار با دارا بودن ابنیه و اماکن باستانی از این حیث دارای رتبه قابل توجهی در بحث میراث فرهنگی در استان خراسان بزرگ می باشد.

سبزوار که اکنون از لحاظ جمعيت تجارت پس از مشهد بزرگترين و مهمترين شهر خراسان‌ رضوي است در غربی ترین ناحيه‌ي اين استان و بين 57 درجه و 42 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 12 دقيقه عرض شمالي واقع شده است.

این شهرستان از شمال به اسفراين با فاصله 105 کيلومتر ، از جنوب به بردسکن با فاصله 140 کيلومتر از شرق به نيشابور با فاصله 105 کيلومتر و از مغرب به شاهرود به فاصله 254 کيلومتر و تا تهران 660 کيلومتر فاصله دارد.

نام قديم سبزوار بيهق بوده است و بيهق جزء ايالات پارت قديم بوده که بعد به سبزوار تغيير نام يافته است ، سبزوار در ارتفاع 940 متري از سطح دريا قرار دارد و از نظر طبيعي نيز از شمال به ارتفاعات جغتاي که دنباله سلسله جبال البرز مي‌باشد محدود مي‌شود و از جنوب نيز به کوه‌هاي کوه‌ميش يا رشته قومس که از دامغان شروع و به کاشمر ختم مي‌شود محدود است.

در فرهنگ جغرافياي ايران نيز آمده است که کوه‌هاي جغتاي از شرق سبزوار به بينالود و از طرف غرب و شمال‌غربي شهرستان از گدار منيدر تا گدار ناوده و طبس در سه رشته مختلف موازي هم قرار گرفته و هر منطقه اسم مخصوصي دارد.

از نظر آب و هوايي سبزوار جزء مناطق خشک محسوب مي‌شود بطوريکه ميزان بارندگي ساليانه حدود 180 ميلي‌متر و حداکثر درجه حرارت نيز تا حدود 50 درجه سانتي‌گراد در روز‌هاي گرم سال ميرسد و اين شهرستان در سال بطور متوسط حدود 10 روز يخبندان دارد . گرم‌ترين ماه سبزوار مرداد و سردترين ماه بهمن مي‌باشد. بطور کلي بين شمال و جنوب سبزوار يعني ناحيه کوهستاني تا حاشيه کويري حدود 10 درجه اختلاف درجه حرارت است که اين پديده در کوير به باد‌هاي سوزان و گرم تابستاني و حرکت شن‌هاي روان در کوير نيز ختم مي‌شود.

سبزوار از دير زمان مهد دانش و فرهنگ بوده و جايگاه خاصي را از اين نظر در ميان شهرهاي ديگر به خود اختصاص داده است.

سبزوار از دير زمان مهد دانش و فرهنگ بوده و جايگاه خاصي را از اين نظر در ميان شهرهاي ديگر به خود اختصاص داده است. سابقه فرهنگي اين شهر آن چنان با ارزش است که هر انساني با اندک مطالعه و توجه در مورد آن به اهميت مطلب پي مي‌برد و اين سابقه فرهنگي به زمان فتوحات اسلام و اوايل دوران حکومت اسلامي مي رسد.
بخصوص در دوره حکومت اموي، صحابه پيامبر که دوستدار خاندان اهل بيت عليه السلام بوده و مخالف حکومت ستم پيشه اموي به شمار مي‌آمدند براي دور ماندن از فشارها و تهديدهاي آنان به خراسان، به خصوص شهر بيهق روي آورده و اين ديار به عنوان پناهگاه آنان محسوب مي شد. از جمله ابورفاعه که يکي از صحابه بزرگ پيامبر اکرم (ص)به شمار مي‌آمد سرنوشتي بدين صورت داشت.
در ميان سبزواري‌ها افراد بزرگواري در صحنه علم و ادب و زهد و تقوا پا به عرصه وجود گذاشتند که در پيشرفت و توسعه فرهنگ و تحولات سياسي اجتماعي بيهق نقش بسزايي را ايفا کردند که به عنوان نمونه در صحنه فرهنگي بايد به بزرگواراني از جمله ابوالحسن بيهقي مؤلف تاريخ بيهق و ابوالفضل بيهقي صاحب تاريخ مسعودي و ديگران اشاره کرد.
در صحنه تحولات اجتماعي بايد به حرکت عظيم سربداران اشاره نمود که نهضتي شيعي را در مقابل ايلخانان مغول بوجود آوردند و اين جوشش اجتماعي حکومت سربداريه را در حدود نيم قرن در نواحي وسيعي از سرزمين ايران برقرار نمود.
بايد گفت حيات هر قومي بسته به فرهنگ و دانش آن مرز و بوم دارد و اينکه آنان تا چه حد از علم و تمدن بهره داشته اند، نقش مؤثري در افتخارات آن قوم دارد و اين افتخار حاصل نمي گردد جز اينکه ميان قوم، بزرگان و علما و دانشمنداني پا به عرصه ظهور نهاده باشند. و از آنجا که سبزوار نيز داراي چنين افتخاراتي در گذشته بوده است، پس بهتر آمد تا بر تلاش و کوشش آنان ارج نهاده از سرمايه هاي مفيد آنان بهره ببريم و آيندگان را نيز مشمول اين فضيلت گردانيم.
فقها و محدثان
علي ابن ابراهيم بيهقي
ابوبکر احمد ابن بيهقي
بيهقي(ابوطيب محمد ابن علي)
بيهقي(محمد ابن سعوديه)
بيهقي(ابو علي حسين ابن احمد)
بيهقي(ابن ابي طيب)
بيهقي(ابوالفرج يعقوب)
بيهقي(ابو سعد محسن ابن محمد)
بيهقي(ابراهيم جعفر)
ابوالفتح سهل ابن علي ارغياني
بيهقي(ابو سعيد زيد)
بيهقي(ابو علي احمد)
بيهقي(احمد ابن حسين)
بو جعفرک بيهقي
ابو القاسم زيد ابن حسين بيهقي
بيهقي(برزهي)
بيهقي(ابو منصور علي)
بيهقي(ابو الحسين زيد)
بيهقي(بهاء الدين محمد)
بيهقي(ابوالحسن علي)
بيهقي(شيخ ابو الحسن عبيدالله)
قطب الدين کيدري بيهقي
ابوالمحاسن مسعود بن علي صواني بيهقي
حسين ابن علي بن عبد الصمد تميمي سبزواري
طبرسي
واعظ شيعي
محقق سبزواري
علامه حاج ميرزا حسن سبزواري
حاج ميرزا ابراهيم شريعتمداري
شيخ عبدالله قاضي سبزواري
حاج ميرزا حسن علوي سبزواري
السيد عبدالله برهان المحققين
حاج ميرزا حسين سيادتي
حاج ميرزا حسين فقيه سبزواري
السيد محمد مهدي علوي سبزواري
عبدالعلي سبزواري
عرفا
امام الحرمين جويني
شيخ سعدالدين حموئي
شيخ محمد علي مؤذن سبزواري
حاج ملا هادي سبزواري
حاج ميرزا اسماعيل سبزواري
شعرا
بيهقي (محمد بن عبد الرزاق)
بيهقي( ضياء الدين)
ابن يمين فريومدي
اوحد سبزواري
امير شاهي سبزواري
کمالي سبزواري
محمد هاشم افسر
ادبا
بونصر مشکان
خواجه ابوالفضل بيهقي
ابو سعد محسن بن محمد بن کرامه بيهقي
ابوالحسن بيهقي
مجد الدين ابوالبرکات فضل ابن علي بيهقي
عطاملک جويني
خواجه شمس الدين محمد جويني
معين الدين جويني
واعظ کاشفي
شخصيت هاي سياسي و فرهنگي
عبد الرزاق باشتني
خواجه وجيه الدين مسعود باشتني
آقامحمد آي تيمور
کلواسفنديار
خواجه شمس الدين علي چشمي
خواجه يحيي کرابي
خواجه ظهيرالدين کرابي
پهلوان حيدر قصاب
خواجه لطف الله باشتني
پهلوان حسن دامغاني
امير شمس الدين فضل الله باشتني سبزواري
خواجه علي مؤيد
شيخ محمد تقي بهلول
دکتر قاسم غني
محمد تقي شريعتي
دکتر علي شريعتي
بر خلاف تصور عمومي که سبزوار و بيهق را يک شهر قلمداد مي کنند، بررسي هاي جغرافيايي تاريخي نشان مي دهد که هر چند شهر سبزوار بعداً جانشين شهر بيهق شده و عملاً همان نقش و بلکه گسترده‌تر را در اين ناحيه از کشور ايفا نموده است، و ليکن اين دو شهر به لحاظ جغرافيايي بر هم منطبق نبوده و به لحاظ تاريخي هم تقدم و تاخر داشته اند. شهر بيهق که قدمت بيشتري داشته است در حول و حوش روستاي فعلي خسروگرد واقع در 6 کيلومتري سبزوار فعلي استقرار داشته است.
که بعداً رو به ويراني نهاده و کم کم قصبه سبزوار در محدوده مرکزي شهر سبزوار فعلي رونق گرفته و وسعت و توسعه يافته است.
وجه تسميه سبزوار
در مورد وجه تسميه شهر سبزوار مؤلف کتاب تاريخ بيهق اين چنين توضيح مي دهد: ... و گفته اند که سبزوار را ساسويه بن شاپور الملک بنا کرد و شاپور آن بود که نيشابور را بنا کرد. سبزوار در اصل ساسويه آباد بوده است و گفته اند اين ساسويه، يزد خسرو بود که خسرو شير جوين و خسرو آباد بيهق و خسرو جرد را بنا کرد.
ابن فندق در معرفي شهر سبزوار اينگونه ادامه مي دهد: سبزوار شهري بزرگ شد، با انواع درخت ميوه دار و سايه بخش پس مردمان اينرا سابزوار يعني سازوار. و گفتند: سبزوار «کجنات تجري من تحتها الانهار» و عمارتها و بازارها و محله هاي سبزوار متصل گشت تا به ديد ايزي از راه زورين و هنوز اطلال آن عمارت باقي است»
اين شهرستان از جمله 4 شهر اوليه است که در ايران به مذهب اثني عشري گرويد. فرهنگ غني تشيع در اين منطقه موجب شد تا سبزوار خاستگاه نهضت انقلابي و شيعي سربداران عليه حکام ستمگر مغول گردد.
نهضت سربداران که از روستاي باشتين سبزوار آغاز شد رفته رفته قسمت اعظم نواحي مرکزي خراسان بزرگ تا حدود هرات و ولايت تومس(استان سمنان فعلي) را در بر گرفت و حکومت سربداران در اين ناحيه از ايران تشکيل گرديد. سبزوار پايتخت اين سلسله شد و همين سربداران بودند که براي تحکيم مباني فقهي تشيع از شهيد اول خواستند تا يک دوره فقهي تاليف و به سبزوار ارسال دارد و کتاب لمعه را آن عالم بزرگوار به همين منظور تدوين نمود.
بزرگاني چون ابوالفضل بيهقي مؤلف تاريخ مسعودي، ابوالحسن زيد بيهقي، ابن يمين فريومدي …و حکيم عالي قدر و فيلسوف شرق حاج ملاهادي سبزواري در اين ولايت پا به عرصه گيتي نهاده اند. معروف است که شيخ طبرسي به مدت سي سال در اين شهر سکني گزيده و به قولي تفسير مجمع البيان را در همين شهرستان تاليف نموده است. همچنين جا دارد از دکتر شريعتي که از کوير محروم اين منطقه به جهان اسلام تقديم شده است نيز ياد کرد.
آثار تاريخي
نشانه هاي ديرپاي و شکوه و عظمت فرهنگ و تمدن شهر سبزوار آثار و ابنيه و محوطه هاي باستاني متعدد و متنوعي است که در سرتاسر شهرستان بر جاي مانده و هر يک بيان کننده ارزشهاي ديني، فرهنگي و فني مي باشد.
کهن ترين محوطه هاي باستاني سبزوار که بقاياي آبادي هاي وسيع و معتبر مي باشند پيشينه اي از پنج تا سه هزار سال دارند. از دوران تاريخي نيز تا کنون حداقل يک مجموعه معماري متعلق به ساسانيان در ريوند سبزوار بر جاي مانده است. اما عصر طلايي شکوفايي فرهنگ و تمدن منطقه، قرون اوليه‌ اسلام تا اواخر قرن هشتم هجري بوده که آثار و نشانه هاي آن دوران در عرصه وسيع سبزوار شناسايي شده اند. مساجد و بناهاي مذهبي در سبزوار فراوان است و به لحاظ کاربري عمومي و اعتقادي از استحکام و صلابت خاصي برخوردار مي باشند. سبک معماري، تزئينات و کتيبه هاي آنها بيشترين آگاهي از جايگاه والاي سبزوار در عرصه فرهنگ و تمدن ايران زمين ارائه مي کنند.
بناها
مسجد جامع قرن8(ه.ق)
مسجد پامنار صفويه
مصلي قرن8(ه.ق)
مناره خسروگرد قرن 8(ه.ق)
مزار امامزاده شعيب صفويه
آرامگاه حاج ملاهادي قاجاريه
رباط فرامرز خان قاجاريه
مسجد خسروشير ايلخاني
مسجدآق قلعه ايلخاني
آرامگاه نجم الدين کبري سلجوقي
چهارتاقي ريوند ساساني
کاروانسراي مزينان صفويه
کاروانسراي ريوند صفويه
کاروانسراي سرپوش قاجاريه
کاروانسراي زعفرانيه صفويه-قاجاريه
مسجد پايين قلعه صفويه
رباط مهر صفويه
مسجد جامع چشام 791(ه.ق)
امامزاده آزادور ايلخاني-تيموري-صفويه
امامزاده بي بي عليه خاتون اسلامي
کاروانسراي صالح آباد قاجار
مقبره ابوالحسن بيهقي اسلامي
قلعه کهنه ششتمد قرن6و7(ه.ق)

منبع:وبلاگ سبزوار شهر دانشوران

+ نوشته شده در  چهارشنبه یکم اسفند ۱۳۸۶ساعت 16:8  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( 3)

 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( ۳)

 

عرفا

امام الحرمين جويني

شيخ سعدالدين حموئي

شيخ محمد علي مؤذن سبزواري

حاج ملا هادي سبزواري

حاج ميرزا اسماعيل سبزواري

شعرا

بيهقي (محمد بن عبد الرزاق)

بيهقي( ضياء الدين)

ابن يمين فريومدي

اوحد سبزواري

امير شاهي سبزواري

كمالي سبزواري

محمد هاشم افسر

ادبا

بونصر مشكان

خواجه ابوالفضل بيهقي

ابو سعد محسن بن محمد بن كرامه بيهقي

ابوالحسن بيهقي

مجد الدين ابوالبركات فضل ابن علي بيهقي

عطاملك جويني

خواجه شمس الدين محمد جويني

معين الدين جويني

واعظ كاشفي

 

شخصيت هاي سياسي و فرهنگي

عبد الرزاق باشتني

خواجه وجيه الدين مسعود باشتني

آقامحمد آي تيمور

كلواسفنديار

خواجه شمس الدين علي چشمي

خواجه يحيي كرابي

خواجه ظهيرالدين كرابي

پهلوان حيدر قصاب

خواجه لطف الله باشتني

پهلوان حسن دامغاني

امير شمس الدين فضل الله باشتني سبزواري

خواجه علي مؤيد

شيخ محمد تقي بهلول

دكتر قاسم غني

محمد تقي شريعتي

دكتر علي شريعتي

بر خلاف تصور عمومي كه سبزوار و بيهق را يك شهر قلمداد مي كنند، بررسي هاي جغرافيايي تاريخي نشان مي دهد كه هر چند شهر سبزوار بعداً جانشين شهر بيهق شده و عملاً همان نقش و بلكه گسترده‌تر را در اين ناحيه از كشور ايفا نموده است، و ليكن اين دو شهر به لحاظ جغرافيايي بر هم منطبق نبوده و به لحاظ تاريخي هم تقدم و تاخر داشته اند.

شهر بيهق كه قدمت بيشتري داشته است در حول و حوش روستاي فعلي خسروگرد واقع در 6 كيلومتري سبزوار فعلي استقرار داشته است.

كه بعداً رو به ويراني نهاده و كم كم قصبه سبزوار در محدوده مركزي شهر سبزوار فعلي رونق گرفته و وسعت و توسعه يافته است.

وجه تسميه سبزوار

در مورد وجه تسميه شهر سبزوار مؤلف كتاب تاريخ بيهق اين چنين توضيح مي دهد: ... و گفته اند كه سبزوار را ساسويه بن شاپور الملك بنا كرد و شاپور آن بود كه نيشابور را بنا كرد. سبزوار در اصل ساسويه آباد بوده است و گفته اند اين ساسويه، يزد خسرو بود كه خسرو شير جوين و خسرو آباد بيهق و خسرو جرد را بنا كرد.

ابن فندق در معرفي شهر سبزوار اينگونه ادامه مي دهد: سبزوار شهري بزرگ شد، با انواع درخت ميوه دار و سايه بخش پس مردمان اينرا سابزوار يعني سازوار. و گفتند: سبزوار «كجنات تجري من تحتها الانهار» و عمارتها و بازارها و محله هاي سبزوار متصل گشت تا به ديد ايزي از راه زورين و هنوز اطلال آن عمارت باقي است»

اين شهرستان از جمله 4 شهر اوليه است كه در ايران به مذهب اثني عشري گرويد. فرهنگ غني تشيع در اين منطقه موجب شد تا سبزوار خاستگاه نهضت انقلابي و شيعي سربداران عليه حكام ستمگر مغول گردد.

نهضت سربداران كه از روستاي باشتين سبزوار آغاز شد رفته رفته قسمت اعظم نواحي مركزي خراسان بزرگ تا حدود هرات و ولايت تومس(استان سمنان فعلي) را در بر گرفت و حكومت سربداران در اين ناحيه از ايران تشكيل گرديد. سبزوار پايتخت اين سلسله شد و همين سربداران بودند كه براي تحكيم مباني فقهي تشيع از شهيد اول خواستند تا يك دوره فقهي تاليف و به سبزوار ارسال دارد و كتاب لمعه را آن عالم بزرگوار به همين منظور تدوين نمود.

بزرگاني چون ابوالفضل بيهقي مؤلف تاريخ مسعودي، ابوالحسن زيد بيهقي، ابن يمين فريومدي …و حكيم عالي قدر و فيلسوف شرق حاج ملاهادي سبزواري در اين ولايت پا به عرصه گيتي نهاده اند. معروف است كه شيخ طبرسي به مدت سي سال در اين شهر سكني گزيده و به قولي تفسير مجمع البيان را در همين شهرستان تاليف نموده است. همچنين جا دارد از دكتر شريعتي كه از كوير محروم اين منطقه به جهان اسلام تقديم شده است نيز ياد كرد.

آثار تاريخي

نشانه هاي ديرپاي و شكوه و عظمت فرهنگ و تمدن شهر سبزوار آثار و ابنيه و محوطه هاي باستاني متعدد و متنوعي است كه در سرتاسر شهرستان بر جاي مانده و هر يك بيان كننده ارزشهاي ديني، فرهنگي و فني مي باشد.

كهن ترين محوطه هاي باستاني سبزوار كه بقاياي آبادي هاي وسيع و معتبر مي باشند پيشينه اي از پنج تا سه هزار سال دارند.

از دوران تاريخي نيز تا كنون حداقل يك مجموعه معماري متعلق به ساسانيان در ريوند سبزوار بر جاي مانده است.

اما عصر طلايي شكوفايي فرهنگ و تمدن منطقه، قرون اوليه‌ اسلام تا اواخر قرن هشتم هجري بوده كه آثار و نشانه هاي آن دوران در عرصه وسيع سبزوار شناسايي شده اند.

مساجد و بناهاي مذهبي در سبزوار فراوان است و به لحاظ كاربري عمومي و اعتقادي از استحكام و صلابت خاصي برخوردار مي باشند. سبك معماري، تزئينات و كتيبه هاي آنها بيشترين آگاهي از جايگاه والاي سبزوار در عرصه فرهنگ و تمدن ايران زمين ارائه مي كنند.

بناها

مسجد جامع قرن8(ه.ق)

مسجد پامنار صفويه

مصلي قرن8(ه.ق)

مناره خسروگرد قرن 8(ه.ق)

مزار امامزاده شعيب صفويه

آرامگاه حاج ملاهادي قاجاريه

رباط فرامرز خان قاجاريه

مسجد خسروشير ايلخاني

مسجدآق قلعه ايلخاني

آرامگاه نجم الدين كبري سلجوقي

چهارتاقي ريوند ساساني

كاروانسراي مزينان صفويه

كاروانسراي ريوند صفويه

كاروانسراي سرپوش قاجاريه

كاروانسراي زعفرانيه صفويه-قاجاريه

مسجد پايين قلعه صفويه

رباط مهر صفويه

مسجد جامع چشام 791(ه.ق)

امامزاده آزادور ايلخاني-تيموري-صفويه

امامزاده بي بي عليه خاتون اسلامي

كاروانسراي صالح آباد قاجار

مقبره ابوالحسن بيهقي اسلامي

قلعه كهنه ششتمد قرن6و7(ه.ق)

 

مکان های دیدنی سبزوار

مناره خسروگرد (10 كیلومتری غرب سبزوار)

آرامگاه شاه طهماسب یا گنبد سبز (سبزوار)

آرامگاه حاج ملاهادی سبزواری (سبزوار)

آرامگاه پیر استیر (15 كیلومتری سبزوار)

آرامگاه پیرمراد (سبزوار)

آرامگاه مولانا حسین كاشفی (سبزوار)

مدرسه فصیحیه (سبزوار)

مدرسه كهنه (سبزوار)

مدرسه فخریه (سبزوار)

مدرسه شریعتمدار (سبزوار)

مسجد جامع چشم (دهستان چشم)

مسجد جامع فریومد (فریومد سبزوار)

مسجد پامنار (سبزوار)

امام ‌زاده شعیب (سبزوار)

آرامگاه میرزا موسی فقیه سبزواری

مقبره ابن ابی طیب (سبزوار)

بقعه بیلدار باشی (روستای فسنفر سبزوار)

بقعه سید ناصر بن محمد (روستای چشم از توابع بخش داورزن سبزوار)

اما‌م زاده بی بی‌ علیه خاتون (روستای باشتین در 40 كیلومتری غرب سبزوار)

امام زاده سید علی اكبر (بخش داورزن سبزوار)

امام ‌زاده سلطان حسین (روستای آزادوار سبزوار)

امام ‌زاده سید حسین (روستای آزاد منجیر، 100 كیلومتری شرق سبزوار)

امام ‌زاده سید حسین و سید اسماعیل (روستای بهمن آباد سبزوار)

امام ‌زاده هفت معصوم (سبزوار، جوین)

امام ‌زاده یحیی (خیابان اسرا و بیهق سبزوار)

 

+ نوشته شده در  جمعه یکم تیر ۱۳۸۶ساعت 13:38  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( 2)

 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( ۲)

پناه‌گاه حيات وحش شیراحمد ، سبزوار

سرزمین ایران علیرغم قرار گرفتن در کمربند خشکی جهان از تنوع زیستی مطلوبی برخوردار می باشد .تنوع گونه های کم نظیری در زیستگاههای این کشور یافت می شود که در مقایسه با سایر سرزمینهای جهان قابل توجه است.

تعداد گونه های پستانداران وحشی ایران با بیش از 160 گونه ، ماهیان با 269 گونه و بالاخره دوزیستان با 11 گونه که تقریبا نیمی از آنها بومی کشور ما تشخیص داده شده است جلوه ویژه ای را بر تنوع کشور ما ارائه داده است.

توسعه شهرها ، تغییر کاربری اراضی ، بهره وری بی رویه از منابع بدون ارزیابی اولیه ،و بهره برداری بی رویه از مراتع و جنگلها از جمله فعالیتهای مخربی هستند که روزبروز عرصه را بر زیستگاههای طبیعی و حیات وحش کویر تنگ تر کرده و تنوع زیستی را به مخاطره می اندازد. در این شرایط برای حفظ و حراست از تنوع زیستی و جمعیتهای حیات وحش چاره ای جز انتخاب مناطق مناسب برای که در برگیرنده تمامی ویژگی های اکولوژیکی ناحیه باشند نمی باشد.

سبزوار عليرغم دارا بودن اقليم نيمه بياباني و بياباني زيستگاه گونه هاي بسياري از حيات وحش ايران مي باشد.

يكي از زيستگاههاي حيات وحش در شهرستان سبزوار پناهگاه حيات وحش شير احمد مي باشد.

پناهگاه حیات وحش کویر شیر احمد که با حدود 25 هزار هکتار وسعت در شهرستان سبزوار و به فاصله 15 کیلومتر از آن قرار گرفته است بر همین اساس انتخاب و تحت حفاظت قرار گرفته است.

این منطقه که بیش از 10 سال از شروع حفاظت آن می گذرد در سال 75 بعنوان منطقه شکار ممنوع اعلام گردید .

بیش از یک دهه حفاظت سبب ارتقاء ارزشها و غنای منطقه گردید و بهمین دلیل در اردیبهشت 81 براساس ارزیابی های بعمل آمده شایسته احراز عنوان پناهگاه حیات وحش کویر تشخیص داده شد و براساس مصوبه شورایعالی محیط زیست به پناهگاه حیات وحش کویر شیراحمد تغییر نام داد و در حال حاضر با همین عنوان تحت کنترل و مدیریت می باشد.

منطقه شیر احمد از گذشته های دور بعنوان یکی از زیستگاههای خوب آهو در منطقه سبزوار مطرح بوده است .

در این منطقه براساس آخرین سرشماری (سال84) حدود 2300 راس از این حیوان زیبا و حساس دیده می شود .

در سالهای نه چندان دور آهوها در گله هایی با بیشاز 100 راس جمعیت و به تعداد زیاد قابل مشاهده بودند.

که در کنار سایر وحوش منطقه به دور از دغدغه و استرس های کنونی زندگی آرامی را سپری می کردند.

سوابق حکایت از آن دارد که در این منطقه شهد حضور گونه هایی چون یوزپلنگ نیز بوده است که امروزه فقط اسمی از آن در این دیار باقی مانده است.

در حقیقت کاهش و انهدام جمعیت ها از آن زمان آغاز شد که انسان همراه با طبیعت در مقابل طبیعت قرار گرفت و بدون اندیشه و تفکر فقط در جهت ارضاء خواسته هایش به بهره برداری مفرط از طبیعت روی آورد.

تغییر شکل ابزار شکار از تیروکمان به تفنگهای پیشرفته و به میدان آمدن وسایل نقلیه تند رو متاسفانه بجای اینکه او را متواضع تر کند چون همراه با تقویت بنیانهای ارزشی و دینی نبود او را جری تر نمود و این ابزار را در جهت انهدام این گونها بکار گرفت تا آنجا که از این گله های چندصدتایی امروز دیگر تعداد معدودی آنهم در پناهگاهها و مناطق حفاظت شده باقی نمانده و اگر نبود همت و دورنگری و احساس مسئولیت افراد آگاه که با همت و تلاش خود اینگوونه مناطق را پایه ریزی نمودند شاید امروز دیگر نشانی از همین تعداد اندک هم در این مناطق نبود .

حفاظت چندین ساله این منطقه که عملا قبل از دهه 70 شروع شد ه است، بستر نهایی را جهت رشد گیاهان و افزایش جمعیت وحوش فراهم نموده است و در کنار آن ارزشهای زیست محیطی منطقه نیز فزونی گرفته است.

موقعیت جغرافیایی منطقه:

منطقه شیر احمد در جنوب شرقی شهر سبزوار و به فاصله 5 کیلومتری از آن واقع شدده است .

وضعیت توپوگرافی منطقه بصورت دشتی ، کویری و تپه ماهور بوده و دارای حداقل ارتفاع 915 متر و حداکثر ارتفاع1380 متر می باشد.

شرایط آب و هوایی منطقه:

این منطقه از اقلیم خشک کویری با نوسان نسبتا زیاد درجه حرارت روز و شب که از خصوصیات مناطق کویری می باشد برخوردار است. میانگین درجه حرارت سالیانه معادل 14 درجه سانتی گراد است و متوسط حرارت ماهیانه در سردترین فصل سال یعنی دی ماه حدود 4/2 و گرمترین ماه سال یعنی تیر ماه حدود 1/29 درجه سانتی گراد است.

میزان بارندگی سالیانه حدود 175 میلی متر می باشد. توزیع بارندگی نامتعادل و حداکثر طی فصل زمستان با 48 درصد بارش ها اتفاق می افتد .بهار با 34 و پاییز با 17 و تابستان با 10 درصد در مرتبه های بعدی قرار دارند.

منابع آب منطقه:

منطقه شیر احمد سبزوار به دلیل ساختار زمین شناسی و شرایط اقلیمی حاکم بر آن از چشمه های پرآبی که در تمامی طول سال جریان داشته باشد برخوردار نیست و رودخانه کال شور که حدود 25 کیلومتر از مرز شمالی منطقه را در بر می گیرد تنها منبع آب دایمی منطقه می باشد.

این رودخانه که در سالهای پرآبی از دبی نسبتا خوبی برخوردار است علاوه بر اینکه مورد استفاده وحوش منطفه قرارر می گیرد همه ساله پذیرای صدها پرنده آبزی مهاجر می باشد.

چشمه آوش مهمترین چشمه منطقه است که دبی پایه آن بیش از 3 لیتر در ثانیه می باشد مهمترین چشمه منطقه است که علاوه بر مردم مورد استفاده وحوش منطقه نیز قرار می گیرد.

از دیگر منابع تامین آب وحوش منطقه یک دستگاه تلمبه بادی است که بر روی یکی حلقه چاه که تقریبا در محدوده مرکزی منطقه حفر گردیده است قرار گرفته است.

منطقه اگرچه از منابع آبی فراوان برخوردار نیست ولی با توجه به عبور کال شور از مرز منطقه و تعدادی چاه عمیق و قنات در حواشی آن آب بعنوان یک هامل محدود کننده جمعیت در منطقه مطرح نمی باشد .

هنوز فرياد سربداران در روستاي باشتين سبزوار طنين انداز است

بيهق نام ديرينه ناحيه‌اي از خراسان بوده است كه اكنون آن را سبزوار خوانند.

سبزوار از دير زمان مهد دانش و فرهنگ بوده و جايگاه خاصي را از اين نظر در ميان شهرهاي ديگر به خود اختصاص داده است. سابقه فرهنگي اين شهر آن چنان با ارزش است كه هر انساني با اندك مطالعه و توجه در مورد آن به اهميت مطلب پي مي‌بردو اين سابقه فرهنگي به زمان فتوحات اسلام و اوايل دوران حكومت اسلامي مي رسد.

بخصوص در دوره حكومت اموي، صحابه پيامبر كه دوستدار خاندان اهل بيت عليه السلام بوده و مخالف حكومت ستم پيشه اموي به شمار مي‌آمدند براي دور ماندن از فشارها و تهديدهاي آنان به خراسان، به خصوص شهر بيهق روي آورده و اين ديار به عنوان پناهگاه آنان محسوب مي شد. از جمله ابورفاعه كه يكي از صحابه بزرگ پيامبر اكرم (ص)به شمار مي‌آمد سرنوشتي بدين صورت داشت.

در ميان سبزواري‌ها افراد بزرگواري در صحنه علم و ادب و زهد و تقوا پا به عرصه وجود گذاشتند كه در پيشرفت و توسعه فرهنگ و تحولات سياسي اجتماعي بيهق نقش بسزايي را ايفا كردند كه به عنوان نمونه در صحنه فرهنگي بايد به بزرگواراني از جمله ابوالحسن بيهقي مؤلف تاريخ بيهق و ابوالفضل بيهقي صاحب تاريخ مسعودي و ديگران اشاره كرد.

در صحنه تحولات اجتماعي بايد به حركت عظيم سربداران اشاره نمود كه نهضتي شيعي را در مقابل ايلخانان مغول بوجود آوردند و اين جوشش اجتماعي حكومت سربداريه را در حدود نيم قرن در نواحي وسيعي از سرزمين ايران برقرار نمود.

بايد گفت حيات هر قومي بسته به فرهنگ و دانش آن مرز و بوم دارد و اينكه آنان تا چه حد از علم و تمدن بهره داشته اند، نقش مؤثري در افتخارات آن قوم دارد و اين افتخار حاصل نمي گردد جز اينكه ميان قوم، بزرگان و علما و دانشمنداني پا به عرصه ظهور نهاده باشند. و از آنجا كه سبزوار نيز داراي چنين افتخاراتي در گذشته بوده است، پس بهتر آمد تا بر تلاش و كوشش آنان ارج نهاده از سرمايه هاي مفيد آنان بهره ببريم و آيندگان را نيز مشمول اين فضيلت گردانيم.

فقها و محدثان

علي ابن ابراهيم بيهقي

ابوبكر احمد ابن بيهقي

بيهقي(ابوطيب محمد ابن علي)

بيهقي(محمد ابن سعوديه)

بيهقي(ابو علي حسين ابن احمد)

بيهقي(ابن ابي طيب)

بيهقي(ابوالفرج يعقوب)

بيهقي(ابو سعد محسن ابن محمد)

بيهقي(ابراهيم جعفر)

ابوالفتح سهل ابن علي ارغياني

بيهقي(ابو سعيد زيد)

بيهقي(ابو علي احمد)

بيهقي(احمد ابن حسين)

بو جعفرك بيهقي

ابو القاسم زيد ابن حسين بيهقي

بيهقي(برزهي)

بيهقي(ابو منصور علي)

بيهقي(ابو الحسين زيد)

بيهقي(بهاء الدين محمد)

بيهقي(ابوالحسن علي)

بيهقي(شيخ ابو الحسن عبيدالله)

قطب الدين كيدري بيهقي

ابوالمحاسن مسعود بن علي صواني بيهقي

حسين ابن علي بن عبد الصمد تميمي سبزواري

طبرسي

واعظ شيعي

محقق سبزواري

علامه حاج ميرزا حسن سبزواري

حاج ميرزا ابراهيم شريعتمداري

شيخ عبدالله قاضي سبزواري

حاج ميرزا حسن علوي سبزواري

السيد عبدالله برهان المحققين

حاج ميرزا حسين سيادتي

حاج میرزا موسی فقیه سبزواری

حاج ميرزا حسين فقيه سبزواري

السيد محمد مهدي علوي سبزواري

عبدالعلي سبزواري

+ نوشته شده در  سه شنبه یکم خرداد ۱۳۸۶ساعت 13:35  توسط سید محمد فقیه سبزواری  | 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( 1 )

 

سبزوار ، شهر پنج هزارساله ، شهر سربداران ( 1 )

سبزوار یکی از شهرهای استان خراسان رضوی است که در غرب این استان، در شمال شرق ایران و در فاصله ۲۰۰ کیلومتری غرب مشهد قرار گرفته‌است. این شهر سابقاً بیهق نام داشته‌است.

پس از حمله مغول به ایران به دلیل دلاوری مدافعان فدایی موسوم به سربداران برای مدتی به نام سربداران نیز شناخته می‌شده‌است.

جمعیت این شهرستان بر اساس سرشماری ۱۳۸۵ برابر ۴۴۰٬۱۳۳ نفر گزارش شده‌است ،که پس از شهرستان مشهدو نيشابور سومين شهرستان پرجمعیت این استان است .مرکز این شهرستان، شهر سبزوار است

مشخصات و امکانات

این شهر در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشت. شهرستان سبزوار با هفت بخش و هفت شهر از نظر تعداد بخش و شهر در ایران به ترتیب اول و دوم است.

این شهر در مسیر راه آهن تهران-مشهد قرار ندارد و نزدیک‌ ترین فاصلهٔ این راه‌آهن با سبزوار بیش از ۵۰ کیلومتر است و عملا این راه‌آهن برای سبزوار بی‌فایده است. ولی دز سال‌های اخیر برای سبزوار فرودگاهی ساخته شد که در خرداد ۱۳۸۵ این فرودگاه هم زمان با سفر آقای احمدی نژاد دارای پروازهای بین‌المللی شد.

بعضی از کوه‌های اطراف سبزوار و قلاع و همچنین دهات نام شاهنامه‌ای دارند مثل کوه دو یا دیو، قلعه دو یا دیو، بلاش آباد بنام بلاش پادشاه اشكاني

 

مشاهیر سبزوار

حاج ملا هادی سبزواری

حاج میرزا موسی فقیه سبزواری

آیة الله العظمی حاج میرزا حسین فقیه سبزواری

امیر شاهی سبزواری، مشهورترین شاعر سبزوار. - وفات ۸۵۷ هـ. / ۱۴۵۲ م.

دکتر علی شریعتی

محمود دولت آبادی[۲]

دکتر قاسم غنی

ابوالفضل بیهقی

فریدون فرهی

ابن یمین

خواجه نظام‌الملک طوسی وی از دهقانزادگان بیهق(سبزوار) بود. از آنجا که دانش‌اندوزیش در شهر توس(طوس) بود طوسی خوانده می‌شد.

ابوالحسن علی بن زید ابن محمد بیهقی معروف به «ابن فندق» و «فرید خراسان»

آیت الله شیخ عبد الحمید بلاغی سبزواری

 

اسطوره ها و افسانه‌های عامیانه

مردم سبزوار معتقدند جنگ ایرانیان و تورانیان در حوالی سبزوار اتفاق افتاده‌است. همین طور معتقدند گور سهراب در این شهر و در محل فعلی شهرداری سبزوار قرار داشته‌است و کلاه خود و زره مکشوفه در سال‌های گذشته به موزه آستان قدس رضوی تحویل شده و شهرداری سبزوار در حال حاضر بنای یادبودی بر آن نهاده‌ است. هر چند بسیاری داستان رستم و سهراب را اثری اساطیری می‌دانند. در تاریخ بیهقی (تاریخ مسعودی) مطالبی در این خصوص آمده‌است و در شرح مسافرت شاه طهماسب صفوی به خراسان و گذرش از شهر سبزوار به هنگام اجرای نمایش رستم و سهراب توسط کسانی که برای خیر مقدم به پیشواز شاه آمده‌اند از اینکه مردم سبزوار این گونه با شاهنامه و مضامین آن آشنایند متعجب می‌شود.

 

آموزشکده‌ها دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

دانشگاه تربیت معلم سبزوار

دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار

دانشگاه پیام نور

دانشکدهٔ فنی پسرانه امام خمینی

آموزشکدهٔ فنی دخترانه

 

تقسیمات کشوری

بخش مرکزی شهرستان سبزوار

دهستان رباط

دهستان قصبه شرقی

دهستان قصبه غربی

دهستان کرا

شهرها: سبزوار

بخش جغتای

دهستان پائین جوین

دهستان جغتای

دهستان میان جوین

دهستان دستورا

شهرها: جغتای

بخش جوین

دهستان بالا جوین

دهستان پیراکوه

دهستان حکم آبا

شهرها: نقاب

بخش خوشاب

دهستان دره یام

دهستان سلطان آباد

دهستان طبس (سبزوار)

دهستان رباط ج

شهرها: سلطان‌آباد

بخش داورزن

دهستان باشتین

دهستان کاه

دهستان مزینا

شهرها: داورزن

بخش رودآب

دهستان خواشد

دهستان فروغن

دهستان کوه همائ

شهرها: رودآب

بخش ششتمد

دهستان بیهق

دهستان تکاب کوه میش

دهستان ربع شامات

دهستان شامکان

شهرها: ششتمد

 

نامشناسی

سبزوار به دلیل آبادی زیاد به این نام خوانده می‌شود. نام‌های پیشین سبزوار بیهق و سربداران بوده‌است

شهرکيست خرد بر راه ري و قصبه روستاي بيداست .

نام شهري است مشهور از اقليم چهارم خراسان ، الان به تشيع معروف و بمحبت اهل بيت مشعوف و بعداوت شيخين مجبول ، چنانکه مولوي گويد:

سبزوار است اين جهان بيمدار

ما چو بوبکريم در آن خوار و زار.

در قديم الايام شهري بزرگ در آن اراضي بوده جربدنام.

اکنون جز ارکي از آن باقي نمانده و جعفرآباد نام قلعه محکم در آنجا ساخته شده بدست خوانين شادلو است .

بيک فرسنگ فاصله در زير دست آن جاده دزي خراب است و آن را دز سپيد خوانده اند. چون سهراب عزم ايران کرده به آنجا رسيده ، با هجير مبارزت کردند. (آنندراج ).

سبزوار در اصل ساسويه آباد بوده است و گفته اند پسران ساسويه يزدجرد بود. (تاريخ بيهقي از سبک شناسي ص 368).

در سبزوار مسجد جامعي است که بدست خواجه علي مويد که آخرين حکمران سربداريه معاصر امير تيمور بوده است بنا کرده است کتيبه اي پيدا شده که نشان ميدهد ماده تاريخ آن 1044 ه' . ق. ساخته شده است .

از اقليم چهارم است ، طولش از جزاير خالدات قطيه و عرض از خط استوا لونه ، هوايش معتدل است و بازارهاي فراخ و خوب دارد و طاقي از چوب بسته اند که چهار سوي بازار است بغايت محکم و عالي ، حاصلش غله و اندکي ميوه و انگور باشد و قريب چهل پاره ديه است که از توابع دارد و مردم آنجا شيعه اثناعشري اند. (از نزهة القلوب چ ليدن ص 149).

نام يکي از شهرستانهاي استان نهم و حدود آن بشرح زير است :

از خاور بکوه سرخ و ارتفاعات خاوري دهنو سليمان آباد و سنگرد و شهرستان نيشابور، از باختر بشهرستان بجنورد و شهرستان شاهرود، از جنوب بشهرستان کاشمر، از شمال به شهرستان قوچان و بجنورد.

آب و هواي آن :

چون شهرستان سبزوار و بخش هاي تابعه آن در مناطق مختلفه در سه جلگه موازي هم قرار داشته ارتفاع هر يک از آنها متفاوت است و يک بخش بطور کلي در کوه ميش و قراء چندي از بخش داورزن و حومه جغتاي - صفي آباد در قسمت کوهستاني اين ناحيه واقع شده است و تاکنون اطلاع صحيحي راجع به آب و هواي کليه مناطق فوق بدست نيامده و اختلاف قطعي فصول چهارگانه بخوبي معلوم نيست .

بطور کلي آنچه ميتوان استنباط کرد اين است که درجه حرارت قسمتهاي جلگه با کوهستاني تفاوت کلي داشته يعني در قسمت هاي جنوب داورزن و اطراف کال شور در دهستان آزادوار و خسروشير هوا گرم و قسمتهاي کوهستاني معتدل بسيار مطبوع است .

بواسطه بارندگي ها و رطوبت هوا درختها و اشجار در اندک مدت رشد و نمو مي نمايند. آب رودخانه ، چشمه سار و قنوات زيادي دارد به اين جهت محصول پنبه شهرستان سبزوار در استان خراسان در درجه اول است .

ارتفاعات :

رشته ارتفاعات که جلگه جوين را از جلگه سبزوار جدا نموده بطور کلي معروف بکوه جغتاي مي باشد. اين کوه همان دنباله ارتفاعات سلسله جبال البرز که در شمال باختري نيشابور معروف به طغان کوه مي باشد بالاخره برشته اصلي نيشابور متصل مي شود، اين کوه از گدار منيدر تا گدار نوده و طبس در سه رشته مختلف موازي هم قرار گرفته اند و در هر يک از نقاط مختلفه اسامي مخصوصي دارد. مرتفعترين قلل آن اندقان و صدخر و ارتفاع آن 2373 متر است .

پس از گدار طبس يک رشته کوه اصلي معروف به کوه طبس و اولر تا سلطان آباد زعفرانيه کشيده شده است .

در شمال خاوري زعفرانيه معروف به کوه جسته و در خاور سلطان آباد طغان کوه ناميده ميشود.

دو رشته ديگر در شمال و جنوب رشته ارتفاعات اصلي جغتاي قرار دارند، قسمت شمالي ازگدار مندر بطرف خاور امتداد در جنوب باختري جغتاي معروف بکوه کره مي باشد از گدار برغمد بطرف خاور معروف بکوه اندقان است ، در قسمت باختر و شمال کهک و مزينان کوه زواک ناميده ميشود.

کوه زواک در شمال داورزن به طرف خاور امتداد دارد، در هر محلي به اسامي مخصوصي معروف است .

کوه صدخرو، کوه سفيد، کوه سرخ و ساروق، اين کوه ها تا گداربلند باران امتداد دارند. رشته ارتفاعات ديگري که جلگه جاجرم و اسفراين و صفي آباد را از جلگه جوين جدانموده بطول 146 هزار گز است که 47 هزارگزي شمال خاوري پل ابريشم شروع شده و تپه هاي کوچک و خاکي آن تا 10 هزارگزي شمال خاوري حجت آباد کشيده شده است .

مرتفعترين قلل آن در شمال نقاب معروف به کوه مهار است که 1517 متر ارتفاع دارد.

اين کوه خاکي است و عبور و مرور از آن به سهولت انجام ميگيرد. رشته ارتفاعات ديگري که در شمال دهستان بام معروف بکوه شاه جهان مي باشد، اين کوه بسيار سخت و مرتفع است ، دره هاي عميق و گدارهاي متعددي دارد که صعب العبور است . يک رشته ارتفاع ديگري که در 24 هزارگزي جنوب سبزوار واقع و طول آن شمال جنوبي تقريباً 90 هزار گز عرض آن 40 هزار گز موسوم به کوه ميش و معروف است که بيش از 70 رشته چشمه از آن جاري مي باشد و هواي آن بسيار معتدل است .

در قله اين کوه امامزاده اي معروف به برادر امام رضا است ، گنبد آن از آثار باستاني است .

رودخانه مهم دائمي درنواحي سبزوار نبوده کليه آنها بهارآبه در مواقع بارندگي سيلي از آنها جاري مي شود، فقط رودخانه اي که معروف به کال شور است همواره آب از آن جاري است و بواسطه عبور از زمين هاي نمک زار و گچ و معادن ديگر قابل شرب نبوده بقدري تلخ و شور است که بعضي از اشخاص از آب آن املاح سولفات دوسود جمعآوري مي نمايند. در مواقع طغيان بواسطه هموار بودن زمين اطراف عرض رودخانه به يکهزار گز مي رسد.

رودخانه ديگري معروف به شورکال از کوههاي نيشابور سرچشمه ميگيرد در خاک جوين از شمال آباديها عبور مي کند و پس از طي 144 هزار گز در شمال اميرآباد از خاک جوين خارج و داخل جلگه جاجرم ميشود.

اين رودخانه بهارآبه بوده هيچگونه استفاده زراعتي نميدهد. تعداد 11 رشته رودخانه ديگر به اسامي بهاردان ، آبرود، داورزن ، مهر، صدخرو، بفره ، ريوند، طبس ، برغمد، شواج ، کميز، از کره کوه و کوه سفيد و اندقان سرچشمه مي گيرند و آباديهائي را که در مسير آنها قرار دارند مشروب مي نمايند.

سازمان اداري :

شهرستان سبزوار از پنج بخش بنام حومه ، داورزن ، صفي آباد، جغتاي ، ششتمد تشکيل ميشود و داراي 367 آبادي است که مجموع نفوس آن بیش از 400000  است .

محصولات :

استعداد منطقه سبزوار جهت کشت انواع غلات و حبوبات بيش از ساير نقاط مناطق خراسان است مخصوصاً پنبه و زيره بحد کافي کشت ميشود بطوري که بحدمتوسط در سال 11000 عدل پنبه و 4 هزار تن زيره از اين شهر صادر مي شود.

در سبزوار معادن ذغال سنگ در طبس و درفک معدن مس ، در دهنه سياه ، زنگانلو، برجک زاج ، درکوه ميش ذغال سنگ، در صفي آباد معدن مس و در محمدآبادبالاي صدخرو، سنگ آسياي باغجر، سنگ پازر در جوين ، ذغال سنگ در دهنه اجاق، زاج سبز در کيدوز.

راه :

راه شوسه تهران - مشهد از اين شهرستان عبور مي کند و راه آهن تهران و مشهد .

به استناد قرائن باستان شناسی ، محوطه های کهن این ناحیه به صورت زیستگاه های وسیع حداقل در هزاره سوم پیش از میلاد را در بر می گیرد و از طرفی نشانگر ارتباط فرهنگی ساکنان آن با اقوام متمدن در ایران مرکزی ، سیستان و آسیای میانه است.

در دوره تاریخی جوین و سبزوار جزء قلمرو پارتیان بوده و وجود آتشکده آذربرزین مهر اهمیت تاریخی و مذهبی این منطقه را در دوره ساسانی نشان می دهد.

سبزوار که در گذشته بیهق نامیده می شد دردوران اسلامی شاهد حوادث و تهاجمات بسیاری بوده است.

ابتدا خسروگرد مرکز ولایت بیهق بود و از سده های میانی این دوره جای خود را ه قصبه سبزوار داد.

مهمترین این رویدادها حمله غزها دردوره غزنوی و سلجوقی و پس از آن به سال ۶۱۷ ه.ق یورش سپاهیان مغول به این ناحیه بود تا اینکه بیداد ایلخانیان و دست نشاندگان آنها. در اواخر سال ۷۳۶ ه.ق موجب قیام گروهی به نام "سربداران" شد.

مسجد جامع سبزوار

مسجد جامع سبزواربا مساحتی حدود ۴۰۰۰متر مربع مشتمل بر ایوان های قبله و شمالی ، صحن ، شبستان و رواق در حاشیه جنوبی خیابان بیهق این شهر واقع است .

بنا بر شواهد معماری بخشهایی از این بنا در طول زمان بازسازی و مرمت شده است.

در ضلع جنوبی ایوان قبله محراب قرار دارد ،

بر بالای آن کتیبه ای به تاریخ ۱۲۹۲ ه.ق و بر راس این ایوان دو مناره آجری دیده می شود.

در طرفین این قسمت شبستان هایی با طاق ضربی بلند با بنای ایوان جنوبی ایجاد شده است.

در دالان سمت شرقی ایوان شمالی مسجد کتیبه هایی به صورت سنگ نوشته از دوران صفویه با تاریخهای ۹۷۹ و۱۱۳۶ ه.ق درباره مراعات سکنه سبزوار و دستوری از شاه طهماسب صفوی ثبت می باشد.

 

آرامگاه حاج ملا هادی سبزواری

وی در سال ۱۲۱۲ه.ق در سبزوار پای به عرصه حیات نهاد و از همان اوایل به فراگیری علوم دینی پرداخت.

پس از عزیمت به شهرهای دینی و اصفهان و مشهد باز گشت و به تدریس حکمت، فقه و تفسیر مشغول شد.

مدتی در کرمان متوطن گدید وسپس به زادگاه خود بازگشت و در مدرسه صحیفیه تدریس آغاز نمود.

حاج ملا هادی سبزواری ملقب به "اسرار "در سال ۱۲۹۹ه.ق در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت ، از وی آثار ارزشمندی نظیر منظومه در فلسفه ، شرح منظومه در منطق ، شرح لیالی ، حاشیه بر تجرید و... بر جای مانده است .

بنای آرامگاه این فیلسوف بزرگ در میدان زند شهر سبزوار واقع است

+ نوشته شده در  شنبه یکم اردیبهشت ۱۳۸۶ساعت 13:30  توسط سید محمد فقیه سبزواری  |